Navigation

  一体化工序的开放意识

  与第一个制造领域的行业伙伴保持紧密接触。

  OPEN MIND 着力培养与领先的 CAD 软件公司以及切割刀具、机床和控制系统制造商的合作关系。 通过与制造商和其他市场参与者沟通,OPEN MIND 不断积累知识,持续丰富自己的经验。 既有国际层面的合作,也有国家和地区层面上的合作。 由于这种紧密的合作关系,我们实现了完美的 CAD 集成,并开发出优秀的接口和性能超卓的后置处理器。

  OPEN MIND 在全球以及通过众多分公司在国家层面上与以下公司保持合作:

  Alzmetall | OPEN MIND – The CAM partner
  breton | OPEN MIND – The CAM partner
  chiron | OPEN MIND – The CAM partner
  cybaman | OPEN MIND – The CAM partner
  Datron | OPEN MIND – The CAM partner
  DMG MORI | OPEN MIND – The CAM partner
  Eguro | OPEN MIND – The CAM partner
  C.B.Ferrari | OPEN MIND – The CAM partner
  fpt | OPEN MIND – The CAM partner
  GF Machining Solutions | OPEN MIND – The CAM partner
  GF Machining Solutions | OPEN MIND – The CAM partner
  GROB | OPEN MIND – The CAM partner
  Heller | OPEN MIND – The CAM partner
  Hermle | OPEN MIND – The CAM partner
  Hurco | OPEN MIND – The CAM partner
  HURON | OPEN MIND – The CAM partner
  JOBS | OPEN MIND – The CAM partner
  JTEKT | OPEN MIND – The CAM partner
  Kern | OPEN MIND – The CAM partner
  Kitamura | OPEN MIND – The CAM partner
  Makino | OPEN MIND – The CAM partner
  Mandelli | OPEN MIND – The CAM partner
  Matsuura | OPEN MIND – The CAM partner
  Mazak | OPEN MIND – The CAM partner
  Mitsubishi | OPEN MIND – The CAM partner
  Mitsui-Seiki | OPEN MIND – The CAM partner
  OKK | OPEN MIND – The CAM partner
  Okuma | OPEN MIND – The CAM partner
  OMV | OPEN MIND – The CAM partner
  OPS-Ingersoll | OPEN MIND – The CAM partner
  Röders | OPEN MIND – The CAM partner
  Roku-Roku | OPEN MIND – The CAM partner
  Sigma | OPEN MIND – The CAM partner
  Sodick | OPEN MIND – The CAM partner
  Stama | OPEN MIND – The CAM partner
  Starrag | OPEN MIND – The CAM partner
  Venture | OPEN MIND – The CAM partner
  Willemin-Macodel | OPEN MIND – The CAM partner
  Yasda | OPEN MIND – The CAM partner
   
   
   
  Emuge-Franken | OPEN MIND – The CAM partner
  Fraisa | OPEN MIND – The CAM partner
  Gewefa | OPEN MIND – The CAM partner
  Hitachi | OPEN MIND – The CAM partner
  pHorn | OPEN MIND – The CAM partner
  iscar | OPEN MIND – The CAM partner
  Kennametall | OPEN MIND – The CAM partner
  LMT Fette | OPEN MIND – The CAM partner
  Mitsubishi Materials | OPEN MIND – The CAM partner
  OSG | OPEN MIND – The CAM partner
  Seco | OPEN MIND – The CAM partner
  Walter | OPEN MIND – The CAM partner
  WNT | OPEN MIND – The CAM partner
   
   
  Fanuc | OPEN MIND – The CAM partner
  Fidia | OPEN MIND – The CAM partner
  Heidenhain | OPEN MIND – The CAM partner
  IBH | OPEN MIND – The CAM partner
  Siemens | OPEN MIND – The CAM partner
   
   
   
  AURA Frästechnik
  Autodesk | OPEN MIND – The CAM partner
  CG Tech-Vericut | OPEN MIND – The CAM partner
  Certa
  DSC Software AG | OPEN MIND – The CAM partner
  MachineWorks | OPEN MIND – The CAM partner
  Onshape
  POKOLM
  SolidWorks | OPEN MIND – The CAM partner
  Spring Technologies-NC Simul | OPEN MIND – The CAM partner
  tdm systems
  VoluMill | OPEN MIND – The CAM partner
  WinTool | OPEN MIND – The CAM partner
  ZOLLER