Opnieuw veel bijzondere kenmerken en tal van nieuwe functies

Versie 2021.1 van de CAD-integratie hyperMILL® for hyperCAD®-S bevat opnieuw veel bijzondere kenmerken en tal van nieuwe functies. Een andere highlight zijn de efficiënte innovaties voor de elektrodeproductie, die de gebruiker in staat stellen om nog comfortabeler en sneller te programmeren.

Brochure

 –
Versie 2022.1.

CAM-software hyperMILL®.

/fileadmin/user_upload/pdf/cam/whats-new/2022/bro-whats-new-2022-1-nl.pdf

Gebruik van CAD-parameters in hyperMILL®

Gegenereerde hyperCAD®-S-parameters in de parameterlijst kunnen via selectievakjes beschikbaar worden gemaakt voor hyperMILL®. Dit betekent dat alle parameters van hyperCAD®-S ook associatief kunnen worden gebruikt als hyperMILL®-variabelen om berekeningen of waarden over te dragen.

Het voordeel: associativiteit van CAD en CAM.

Elektrode – Erodeertraject wijzigen

Bij het erodeerproces kan het traject door de gebruiker worden aangestuurd. De verplaatsingssequenties kunnen met het hyperMILL® SIMULATION Center worden gesimuleerd en op botsingen worden gecontroleerd. De gebruiker beschikt over drie verschillende modi om de verplaatsingstrajecten aan te maken:

  • "3 punten"
    Door drie punten op te geven, kan het verplaatsingstraject achteraf worden gewijzigd. Hierbij kunnen ook de veiligheids- en startpositie worden gewijzigd.
  • "Blind"
    Door een lijncontour te definiëren, kan een blind erodeertraject worden vastgelegd. Hierbij kan ook de rotatie van de elektroden worden gespecificeerd. Om het retourpad te berekenen, wordt het erodeertraject automatisch geïnverteerd aan de hand van de geselecteerde contour, waarna dit pad wordt toegevoegd. Hierdoor kunnen ook moeilijk toegankelijke ondersnijdingen worden geërodeerd.
  • "Doorlopend"
    Een doorlopend erodeertraject bij de bewerking kan worden aangestuurd door een lijncontour. Dit omvat ook de rotatieposities van de elektrode. Hierdoor kunnen de aanwezige componentkenmerken exact langs een contour worden geërodeerd.

Elk van deze drie opties kan met het hyperMILL® SIMULATION Center worden gesimuleerd en op botsingen worden gecontroleerd.

Het voordeel: wijzigen en aanmaken van erodeertrajecten, inclusief simulatie van het erodeerproces.

hyperMILL® CAM-software

Nieuwe functies in versie 2022.1

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl