NC-programmering met features

Een 'feature' is een set automatisch toe te passen geometrie- en bewerkingsgegevens, afkomstig uit het CAD-model. Features bieden de mogelijkheid om de NC-programmering aanzienlijk te stroomlijnen en te versnellen.

Boorgaten, kamers en groeven zijn slechts enkele van de veelvoorkomende elementen die via features kunnen worden gerealiseerd.
Als een component veel boorgaten bevat, wordt al snel duidelijk dat handmatige selectie van elke boring een tijdrovend en foutgevoelig proces is. Kostbare werktijd gaat verloren, doordat identieke processen herhaaldelijk moeten worden uitgevoerd. Met behulp van features kunnen CAM-programmeurs dit proces automatiseren, zodat er meer tijd vrijkomt voor complexere programmeertaken.

De feature-technologie van hyperMILL® maakt het mogelijk om relevante ontwerpkenmerken van een component voor de bewerkingstaak in te lezen. Geometrie-features, zoals boorgaten en kamers, worden automatisch herkend en de relevante informatie voor de bewerkingstaak wordt autonoom toegepast.

"Dankzij de featuretechnologie en de gekoppelde proces- en macrobibliotheken biedt hyperMILL® een solide basis om het programmeren te automatiseren en significante tijdwinst te boeken door hergebruik van reeds aanwezige programmeerkennis."

Stefan Bauer, Hoofd Productie van BAM GmbH

Automatisering wordt gemakkelijk gemaakt

NC-programmeurs kunnen de mate van automatisering vrij configureren.

Op het laagste niveau ondersteunt de feature-technologie programmeurs bij het identificeren van te bewerken gebieden. De feature-browser geeft boorgaten, kamers en T-sleuven op gestructureerde wijze weer, waardoor het programmeren geautomatiseerd kan plaatsvinden.

Met behulp van opgeslagen macro's kunnen de gedetecteerde features handmatig of volledig automatisch worden geprogrammeerd.

hyperMILL® AUTOMATION Center stelt bedrijven in staat om uitgebreide procesautomatisering snel en betrouwbaar te implementeren.

Meer dan alleen standaard features

Met de Customized Process Feature (CPF) kunnen niet-standaard geometrie-elementen worden gecombineerd in één bewerkingsproces. Hierdoor kan het systeem automatisch vrije vorm oppervlakken of complexe geometrieën herkennen, die gebruikers vervolgens kunnen selecteren om te programmeren.

Feature-gebaseerde bewerking kan de NC-programmering sneller en eenvoudiger maken, door geautomatiseerde selectieprocessen toe te passen. Relevante gegevens voor de bewerking, zoals de bewerkingsdiepte, startpunten, oppervlakken en toleranties, kunnen direct worden gebruikt voor het programmeren. Een bijkomend voordeel van de feature-technologie is een betere componentkwaliteit. Dit is niet alleen te danken aan de foutreductie, maar ook aan de uitgebreide standaardisatie die garandeert dat gebruikers beproefde procedures en hulpmiddelen hanteren.

Boorgat-features
Generieke boorgaten als doorlopende of blinde gaten met alle bewerkingseigenschappen.

Kamer-features
Automatische kamerherkenning, zelfs bij kamers zonder bodem.

T-sleuf-features
Automatische herkenning van T-sleuven met alle relevante informatie.

Turbineblad-features
Eenvoudig te definiëren en te gebruiken turbineblad-features voor het toepassen van macro's.

Waaier-features
Eenvoudig te definiëren en te gebruiken waaier-features voor het toepassen van macro's.

Customized Process Feature (CPF)
3D-oppervlakken kunnen als feature-definitie worden bepaald door middel van een kleur.