hyperMILL®2022.1 biedt belangrijke innovaties op tal van gebieden

Een aantal 2D-functionaliteiten is verbeterd, bijvoorbeeld door de radiuscompensatie bij het kamer­frezen of de nieuwe optie voor het automatisch breken van kanten, zonder dat hiervoor extra program­meerinspanningen zijn vereist. Bewezen 5-assige strategieën, zoals radiale bewerking en de spoelpoort freescycli, bieden nu nog betere resultaten op het gebied van oppervlaktekwaliteit.

Brochure

 –
Versie 2022.1.

CAM software hyperMILL® versie 2022.1

/fileadmin/user_upload/pdf/cam/whats-new/2022/bro-whats-new-2022-1-nl.pdf

3D vlakbewerking

 • Deze strategie zoekt afhankelijk van de situatie automatisch naar geschikte en doelmatige baanlay-outs. Hierbij wordt nu ook rekening gehouden met adaptieve kamers.
 • Dankzij geselecteerde vermijdingsvlakken kunnen afzonderlijke freesgebieden nu heel eenvoudig handmatig worden uitgesloten.
 • Door de parameter ‘Minimale kamergrootte’ te gebruiken, kunnen freesgebieden (kamers en gaten) die kleiner zijn dan de gedefinieerde waarde, automatisch worden uitgesloten van de berekening.
 • Met behulp van intreedpunten kan de gebruiker nu de positie beïnvloeden waarop de job begint met de bewerking.

Het voordeel: verbeterde bewerkingskwaliteit en diverse optimalisatie- en interventiemogelijkheden.

5-assige snijkant bewerken

Dankzij verdere verbeteringen is deze strategie uitgegroeid tot een benchmark voor het bewerken van blaasvormen.

 • Met de nieuwe aanzetstrategie ‘Vloeiend equidistant’ is het nu mogelijk om ook voor verticale en moeilijke gebieden gereedschapsbanen met constante aanzetten aan te maken. Hierdoor kunnen deze gebieden worden geïntegreerd in de overige bewerkingen en in één stap worden bewerkt, waarbij een bewerking zonder overgangen en met een zeer hoge oppervlaktekwaliteit is gewaarborgd.
 • Een nieuwe ondersnijdingsdetectie herkent automatisch ondersnijdingen en past desgewenst de bewerking aan. Hierdoor kunnen gebieden met ondersnijdingen nu zonder handmatige inspanning worden overgeslagen en hoeven er geen extra vlakken meer te worden aangemaakt.
 • Speciaal voor bewerkingen op 3-assige machines kan op het tabblad ‘Oriëntaties’ het machinetype 3-assige machine worden geselecteerd. Dit maakt het mogelijk om ook voor 3-assige machines NC-programma’s te maken.
 • De functie ‘Vloeiende overlapping’ kan nu ook worden gebruikt voor het algemene freesgebied, zodat er geen begrenzingscurve hoeft te worden geselecteerd.

Het voordeel: nauwkeurige bewerking van verticale vlakken met een constante aanzet.

5-assig spoelpoort nafrezen

Deze nafreesstrategie is grondig herzien en biedt nu nieuwe en verbeterde functies.

 • Aanzetstrategie ‘Fixeer 3D’
  Een nieuwe rekenmethode zorgt ervoor dat met deze aanzetstrategie ook voor schijffrezen het begin en einde van de bewerking kan worden geoptimaliseerd. In vergelijking met simultane bewerkingen (zonder botsings­vermijding en hellingshoek) is de programmering eenvoudiger geworden.
 • "Virtuele vlakken"
  Om de gereedschapsbanen te berekenen, kunnen via ‘Virtuele vlakken’ de open gebieden van een kanaal worden gesloten of de vlakken aan het begin dienovereenkomstig worden verlengd. In tegenstelling tot extra vlakken, worden virtuele vlakken niet opgenomen in de botsingscontrole en -vermijding. Omdat het vermijden van botsingen uitsluitend op de vlakken van het model plaatsvindt, heeft het inschakelen van de optie ‘Virtuele vlakken’ geen invloed op de bereikbare bewerkingsdiepte.
  Bovendien maakt de optie ‘Parallel’ het mogelijk om de gereedschapsbanen in de gebieden van de virtuele vlakken te trimmen of de voeding te optimaliseren.
 • Aanzetstrategie ‘Parallel’
  Er zijn drie verschillende opties voor parallelle bewerking beschikbaar om het bewerkingsproces en de snijparameters te beïnvloeden:
  • "Oneway – van buiten naar binnen"
  • "Oneway – van binnen naar buiten"
  • "Zigzag"
  Om het proces en de snijomstandigheden te optimaliseren, kan met de beide aanzetstrategieën "Zigzag" en "Oneway" – van buiten naar binnen’ een semi-nabewerkingsgang met een eigen zijwaartse aanzet en eigen voeding worden gegenereerd.
 • Vloeiende overlapping
  Om de oppervlaktekwaliteit bij bewerkingen vanuit meerdere richtingen of met meerdere gereedschappen te verbeteren, is de optie ‘Vloeiende overlapping’ nu ook beschikbaar voor het bewerken van vormkanalen. Hierbij kan aan het begin en einde van de bewerking een overlappingsgebied worden gedefinieerd om een optimale bewerkingskwaliteit te bereiken.

Het voordeel: verbeterde bewerkingskwaliteit, vereenvoudigde programmering en verschillende optimalisatiemogelijkheden voor de gebruiker.

Additive Manufacturing

De hyperMILL® VIRTUAL Machining-technologie ondersteunt nu ook additieve bewerkingsprogramma’s. Bij het genereren van NC-codes kan ook de Optimizer-technologie worden gebruikt om een perfect op de machine afgestemde NC-code aan te maken. Met het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center worden additieve en subtractieve productie­processen gesimuleerd op basis van NC-codes – voor maximale betrouwbaarheid.

Het voordeel: simulatie van additieve gereedschapsbanen op basis van NC-codes en integratie in de hyperMILL® VIRTUAL Machining-technologie.

Optimizer: ‘Geoptimaliseerde tafeltafellogica’

Bij tafel-tafelkinematica kan de nieuwe optie "Geoptimaliseerde tafel-tafellogica" worden geselecteerd op het tabblad "NC Safety". De Optimizer berekent in dat geval automatisch de veiligheidsafstanden volgens een door de gebruiker geselecteerde afstandswaarde en gebruikt daarbij het ruwmateriaal, de component en het spanmiddel die in de joblist zijn geselecteerd. De opgegeven afstand wordt aangehouden tot alle componenten en de verplaatsingssequenties worden automatisch geoptimaliseerd. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om de ideale verbindingsbewegingen aan te sturen.

Het voordeel: vereenvoudigde programmering en afname van niet-productieve tijden.

hyperMILL® CONNECTED Machining – Gereedschapsgegevens

Gereedschapsgegevens uit hyperMILL® kunnen rechtstreeks naar de machinebesturing worden overgedragen. Hierbij worden de gereeds­chapslengte, radius, hoekradius, het gereedschapsnummer en de gereedschapsnaam overgebracht naar de besturing. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om gemeten gereedschappen uit een gereeds­chapsbeheersysteem over te nemen in hyperMILL®, programma’s te maken en de gereedschapslijst of afzonderlijke gereedschappen over te dragen naar de machine. Dankzij deze procesconsistentie is het tijdrovende invoeren van gereedschapsgegevens op de besturing niet langer nodig en worden fouten voorkomen.

Het voordeel: overdracht van gereedschapsgegevens naar de besturing en verhoogde betrouwbaarheid bij het aanmaken van gereedschappen op de besturing.

Draaifeature en featureherkenning

De twee nieuwe featuretypen ‘Draaien generieke feature’ en ‘Draaien insteken’ vergemakkelijken en versnellen het programmeren van draaiprocessen enorm. De componentgebieden voor het draaien of insteken worden betrouwbaar gedetecteerd en in de featuretabel gestructureerd en weergegeven. hyperMILL® splitst daarbij aan de hand van het featurelevel automatisch de gedetecteerde features op in verschillende gebieden, die vervolgens gedraaid, stekend of met beide technologieën kunnen worden bewerkt. Dit bespaart de gebruiker veel tijd bij het selecteren van contouren en het programmeren, terwijl bovendien alle gedetecteerde contouren volledig toegankelijk zijn.
Met behulp van de VIRTUAL-tool en macrotechnologie wordt het hierdoor mogelijk om componenten automatisch te programmeren met slechts enkele muisklikken.

Het voordeel: Eenvoudigere en snellere programmering.

Hoofd- en subspindel bewerken met overdrachtsjob

hyperMILL® biedt nu de mogelijkheid om comfortabel tweezijdige bewer­kingen op machines* met een hoofd- en subspindel te programmeren. De bewerkingsjobs worden eenvoudig onder de containers ‘Hoofdspindel’ en ‘Subspindel’ geprogrammeerd en zodoende toegewezen aan de betreffende bewerkingszijde. De component of het staafmateriaal kan, met of zonder afsteken, heel eenvoudig worden overgebracht met de nieuwe overdrachtsjob. De NC-uitvoer van de hoofdzijde, subzijde en component­overdracht vindt plaats in een consistent NC-programma met een machinemodel en een postprocessor.

Het voordeel: eenvoudige programmering van hoofd- en subspindel­bewerkingen.

*Vanaf release 2022.1 worden machines van het type DMG MORI CTX ondersteund. Andere fabrikanten en machinetypen zullen volgen.

overdrachtsjob | freesdraaien | hypermill 2022.1 –

Video: Main & Counter Spindle Support

Want to watch our videos?

Then please enable cookies to view this content.

Enable cookies

 

hyperCAD®-S CAD-software

Nieuwe functies in versie 2022.1

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl