Efficiënte NC-simulatie en informatieve analyses

OPEN MIND heeft het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center ontwikkeld om het productieproces op voorhand te kunnen simuleren en analyseren. Hierdoor worden inefficiënte bewerkingen en kostbare fouten voorkomen, terwijl de doorlooptijden verbeteren.

Machineverplaatsingen worden vaak gesimuleerd voordat de postprocessorrun plaatsvindt. In dergelijke gevallen is het ontbreken van een koppeling tussen de postprocessor en de simulatie er debet aan dat werkelijke bewerkingssituaties niet volledig kunnen worden gesimuleerd.

Daarom heeft OPEN MIND besloten om met het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center een belangrijke stap verder te gaan. In de zeer efficiënte en betrouwbare NC-simulatieoplossing van OPEN MIND komen de virtuele verplaatsingen in de machine volledig overeen met de werkelijke verplaatsingen, omdat de simulatie is gebaseerd op de NC-code na de postprocessorrun. Deze code wordt per regel gesimuleerd, inclusief de gekoppelde verplaatsingen. Deze op  NC-code gebaseerde machinesimulatie garandeert betrouwbare botsingsdetectie, waardoor de inloopprocessen veel veiliger en efficiënter worden.

Center

Simulatie met maximale veiligheid

Het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center biedt alle klassieke opties voor simulatie, die zijn ingebed in een uiterst intuïtieve gebruikersinterface. De machinesimulatie vindt plaats aan de hand van een gedefinieerd machinemodel en houdt niet alleen rekening met het werkstuk en het gereedschap, maar ook met de gereedschapshouder, spanmiddelen en opspanningen. De assen in de simulatie kunnen handmatig worden verplaatst, waarbij de grenzen worden aangeduid en overschrijdingen van eindschakelaars automatisch worden gedetecteerd. Individuele bewerkingsstappen kunnen afzonderlijk worden gesimuleerd of als uitgangspunt voor de simulatie worden gebruikt. De simulatie controleert iedere bewerkingshandeling voordat de machine wordt ingesteld. Hierdoor zorgt het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center voor maximale veiligheid en stabiliteit van de processen.

Diepgaande analyse van het NC-programma

Naast efficiënte simulatie biedt het hyperMILL® VIRTUAL Machining Center ook uitgebreide analysefuncties. Elke bewerkingssituatie kan tot in detail worden gecontroleerd. De functie Best-fit maakt een betrouwbare controle van het bewerkingsgebied mogelijk. Aan de hand van de beschikbare werkruimte wordt automatisch de beste positionering van de component berekend. In de praktijk kan dit vaak tijdrovende machineaanpassingen voorkomen.

Diverse technische diagrammen bieden waardevolle informatie over de kwaliteit van de uitvoering in de machine. De verplaatsingsbewegingen van de verschillende assen, de voedingssnelheden en het spiltoerental zijn op elk moment zichtbaar voor de CNC-programmeur. Hierdoor kunnen fouten en inefficiënte bewerkingen worden voorkomen. De analysefuncties zorgen dan ook voor nog meer veiligheid en transparantie.

Kenmerken

  • Simulatie op basis van NC-code
  • Bidirectionele koppeling tussen het NC-blok en de hyperMILL®-job maakt een snelle vergelijking van de betreffende bewerkingstaak mogelijk
  • Volledige simulatie van alle verplaatsingen, inclusief overgangsverplaatsingen
  • Snelle botsingscontrole die onafhankelijk van de simulatie kan worden uitgevoerd
  • Interactief aanbrengen van werkstukken en spanmiddelen
  • Handmatige verplaatsing van de virtuele machine
  • Benadering van doelpunten met of zonder Rotating Tool Center Point (RTCP)
  • Weergave van aslimieten
  • Uitgebreide analysefuncties
  • Snelle vergelijking van de geprogrammeerde nulpunten en gereedschappen met de werkelijke machineconfiguratie

Details over de analysefuncties in hyperMILL® VIRTUAL Machining Center

Bewaking van werkruimteBewaking van werkruimte

Met behulp van een opgeslagen machinemodel controleert de werkruimtebewaking of er eindschakelaars worden overschreden tijdens de 2,5D-, 3D-, 3+2- of 5-assige simultane bewerkingen. De verplaatsingen van zowel de lineaire assen (X, Y en Z) als de rotatieassen (A, B en C) worden gecontroleerd, evenals de opspanningen en spaninrichtingen.

Instellen van stoppuntenInstellen van stoppunten

De simulatie kan op bepaalde locaties worden afgebroken om kritische punten betrouwbaar te controleren en de navolgende processen nauwkeuriger in te schatten. De stoppunten worden onder bepaalde voorwaarden automatisch aangemaakt, bijvoorbeeld bij het wisselen van gereedschap of bij de overgang van snelle verplaatsingen naar snijbewegingen. Bovendien kunnen stoppunten ook handmatig worden geselecteerd via een regel in het  NC-blok of worden opgehaald via een willekeurig punt op de gereedschapsbaan.

Aanpassen van zichtbaarheidAanpassen van zichtbaarheid

De zichtbaarheid van de afzonderlijke machinecomponenten kan worden aangepast om een optimale visualisatie van de simulatie mogelijk te maken. Vooraf ingestelde machineaanzichten, zoals 'Kop en tabel', kunnen met een druk op de knop worden opgeroepen.

Analyse van veilige werkruimteAnalyse van veilige werkruimte

De unieke functie Best-fit optimaliseert automatisch de bewerking voor de beschikbare werkruimte. De werkruimtebewaking is in staat om situaties aan te duiden waarin de eindschakelaars zijn overschreden, maar de resterende werkruimte nog toereikend is voor de bewerking. In dat geval bepaalt de functie Best-fit automatisch de optimale opspanlocatie voor de betreffende werkruimte. Hierdoor worden onnodige wijzigingen van de opspanning en de daaraan verbonden machinestilstand voorkomen.