Optimale NC-code voor meerassige bewerkingen

De module hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer vindt automatisch de technisch gezien beste, op botsingen gecontroleerde gereedschapspositie met efficiënte verplaatsingsbewegingen voor meerassige bewerkingen. Krachtige optimalisatiealgoritmen zorgen voor efficiënte en veilige machinale bewerkingen.

Bij meerassige bewerkingen zijn er tal van mogelijkheden om het gereedschap te positioneren. De kwaliteit en efficiëntie van de freesbewerking hangen echter voor een belangrijk deel af van de gekozen oplossing. Door de complexiteit van meerassige bewerkingen is het vaak niet mogelijk om een optimale, allesomvattende oplossing te vinden wanneer de aspositie handmatig wordt ingesteld.

Automatische oplossingskeuze voor optimale meerassige positioneringen

De hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer vindt tijdens de postprocessorrun altijd automatisch de beste botsingvrije gereedschapspositie. Daarbij houdt de Optimizer rekening met de speciale kinematische eigenschappen van de machine en met de gebruikerspecifieke kenmerken om botsingen te voorkomen. Hierdoor worden programmeerfouten of aanpassingen achteraf van het bewerkingsprogramma voorkomen. De hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer garandeert onder alle omstandigheden een optimale, botsingvrije bewerking.

Optimizer

Herpositionering voorkomen

De hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer analyseert volledige bewerkingssequenties en dus niet alleen afzonderlijke bewerkingen. Op basis van deze analyse kiest de Optimizer dan ook altijd de ideale oplossing voor het bewerken van de volledige sequentie binnen de bestaande machinelimieten. Via deze aanpak wordt het doel bereikt, namelijk het voorkomen van tijdrovende herpositionering en terugtrekbewegingen.

Kenmerken

  • Automatische oplossingskeuze voor meerassige positioneringen
  • Geoptimaliseerde benaderingsbanen
  • Afzonderlijke configuratieopties
  • Betrouwbare processen

Details over hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer

Optimalisatie van verplaatsingenOptimalisatie van verplaatsingen

Wanneer een botsing wordt gedetecteerd en een 3-assige verplaatsing dus niet mogelijk is, wijzigt de Optimizer de verplaatsing met behulp van een vierde of vijfde as. In dit voorbeeld kan zich een botsing voordoen met het gereedschap- en spilsamenstel. Daarom roteert de C-as, zodat de bewerking botsingvrij kan worden uitgevoerd.

Nauwkeurige bewerkingNauwkeurige bewerking

De Optimizer voegt automatisch extra tussenposities toe aan de gereedschapsbanen, die altijd afhankelijk zijn van de kinematische eigenschappen van de machine. Dit zorgt ervoor dat de verplaatsingen in de machine altijd soepel verlopen en maakt nauwkeurige bewerkingen mogelijk.

Geoptimaliseerde benaderingsbanenGeoptimaliseerde benaderingsbanen

De verplaatsingen tussen de afzonderlijke bewerkingen zijn perfect afgestemd op de kinematische eigenschappen van de betreffende machine. Tegelijkertijd worden grote compensatiebewegingen tijdens het herpositioneren vermeden. De rotatieassen worden langs de kortste baan verplaatst en de bewegingen van de lineaire assen worden tot een minimum beperkt. Hierdoor kunnen de verplaatsingsbewegingen worden uitgevoerd met hogere snelheden.