Америка      Азия      Европа

OPEN MIND в Африке и Австралии

Южная Африка

Hi-Tech Machine Tools Pty Ltd
P O Box 931, Bedfordview, 2008, South Africa
16 Nguni Drive Longmeadow West Business Estate, Modderfontein, 1609


Австралия

John Hart Pty Ltd
11 Winterton Road, Clayton, VIC 3168

Телефон: +61 3 954262-62
Факс: +61 3 954262-99
Эл. Почта: software@delete-me.johnhart.com.au
www.johnhart.com.au

Headquarters

OPEN MIND Technologies AG
Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling, GERMANY

Телефон: +49 8153 933 500
Факс: +49 8153 933-501
Эл. Почта: Info.Europe@delete-me.openmind-tech.com