hyperCAD®-S CAD yazılımı:
2022.1 sürümünde yeni neler var?

hyperCAD®-S için CAD entegrasyonu hyperMILL® ayrıca bir kez daha birçok özellik ve sayısız yeni özellik bulunuyor. Kullanıcı için daha da kolay ve hızlı programlama sayesinde elektrot imalatı alanındaki verimlilik iyileştirmeleri öne çıkan diğer bir noktadır.

Broşür

CAM yazılımı: hyperMILL Sürüm 2022.1 | İndir

hyperMILL®. Sürüm 2022.1.

2022.1'de yeni neler var?


PDF | 2.7 MB


hyperMILL®’de CAD Parametrelerinin Kullanımı

Parametre listesindeki oluşturulmuş hyperCAD®-S parametreleri, onay kutuları yoluyla hyperMILL®’de kullanılabilir. Böylece hyperCAD®-S’nin tüm parametreleri, birleşik bir şekilde, hesaplamaların veya değerlerin aktarımı için hyperMILL® değişkenleri olarak kullanılabilir.

Avantajı: CAD ve CAM’in birleşirliği.


Elektrot – Aşındırma Yolunu Değiştirme

Aşındırma prosesindeki yol artık kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. Hareket sıraları hyperMILL® SIMULATION Center ile simüle edilebilir ve çarpışmalar bakımından kontrol edilebilir. Kullanıcının travers yolları oluşturması için üç farklı mod bulunur:

  • “3 Points” (3 Nokta)
    Travers yol, üç nokta belirtilerek daha sonra değiştirilebilir. Güvenlik pozisyonu ve başlangıç pozisyonu değiştirilebilir.
  • “Blind” (Kör)
    Bir çizgi konturunun tanımlanması yoluyla kör bir aşındırma yolu belirtilebilir. Elektrotların rotasyonu da belirtilebilir. Dönüş yolu için aşındırma yolu, seçilen çevre çizgisine göre otomatik olarak ters çevrilir ve eklenir. Sonuç olarak, zor erişilebilen alttan kesimler de aşındırılabilir.
  • “Continuous” (Sürekli)
    Işleme için sürekli aşındırma yolu bir çizgi konturu kullanılarak kontrol edilebilir. Bu, elektrotların rotasyon pozisyonlarını da içerir. Dolayısıyla bir çevre çizgisi boyunca mevcut bileşen koşullarına göre kesin aşındırma mümkündür.

hyperMILL® SIMULATION Center ile her üç seçenek simüle edilebilir ve çarpışmalar bakımından kontrol edilebilir..

Avantajı: EDM prosesinin simülasyonu ile aşındırma yollarının ayarı ve değiştirilmesi.

hyperMILL® CAM software

New features in Version 2022.1