Özellikler ile NC Programlama

Bir 'Özellik' otomatik olarak kullanılan geometrinin ve CAD modelinden elde edilen makineyle işleme veri kümelerinin birleşimidir. Özellikler NC programlamayı geniş ölçüde kolaylaştırma ve hızlandırma imkanına sahiptir.

Delikler, cepler ve yivler, özellikler gibi oluşturulabilen genel bileşen öğelerinden sadece birkaçıdır.
Bir bileşende birçok delik bulunuyorsa, her bir deliği manuel olarak seçmenin zaman kaybettiren ve hataya meyilli bir süreç olduğu açıktır. Değerli çalışma süresi aynı süreci tekrarlayarak boşa harcanır - Özellikler, CAM programcılarına bu süreci otomatikleştirme ve daha karmaşık programlama görevlerine vakit ayırma fırsatı tanır.

hyperMILL® özellik teknolojisi, makineyle işleme işiyle ilişkili bir bileşenin tasarım özelliklerini okumayı mümkün kılar. Delikler ve cepler gibi geometri özellikleri otomatik olarak tanınır ve makineyle işleme görevine ilişkin bilgi bağımsız olarak uygulanır.

“Özellik teknolojisi ve bağlantılı süreci ve makro veritabanları ile hyperMILL® programlamayı otomatikleştirmek ve önceden mevcut olan programlama teknik bilgisini yeniden kullanmak için harcanan süreyi kayda değer şekilde azaltmak için sağlam bir temel sağlar.”

Stefan Bauer, BAM GmbH İmalat Birimi Başkanı

Otomasyon Artık Daha Kolay

NC programcıları otomasyon düzeyini rahat bir şekilde ayarlayabilirler.

En düşük seviyede, özellik teknolojisi programcılara makineyle işlenecek alanları belirlemede yardım eder. Özellik tarayıcı delikleri, cepleri ve T-kanalları yapılandırılmış bir şekilde gösterir ve bu da sonraki programlama otomasyonlarına olanak tanır.

Saptanan özellikler depolanan makroları kullanarak manuel veya tamamen otomatik olarak programlanabilir.

hyperMILL® AUTOMATION Center şirketlere kapsamlı süreç otomasyonunu hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulama fırsatı tanır.

Standart Özelliklerden Çok Daha Fazlası

Özelleştirilmiş İşlem Özelliği (CPF) standart olmayan geometri öğelerinin tek bir makineyle işleme sürecinde birleştirilmesini sağlar. Bu, sistemin düzensiz biçimli yüzeyleri ve kullanıcıların daha sonra programlama için seçebileceği karmaşık geometrileri otomatik olarak tanıyabileceği anlamına gelir.

Özellik tabanlı makineyle işleme, otomatik seçim süreçleri uygulayarak NC programlamayı hızlandırabilir ve basitleştirebilir. Makineyle işleme derinliği, başlangıç noktaları, yüzeyler ve toleranslar gibi makineyle işlemeye ilişkin veriler, programlama için doğrudan kullanılabilir. Özellik teknolojisinin ilave avantajları geliştirilmiş bileşen kalitesini içerir. Bu, kullanıcıların başarısı kanıtlanmış prosedürleri ve kaynakları kullanmalarını sağlayan kapsamlı standartlaştırmanın yanı sıra bir hata azaltma fırsatıdır.

Delik özellikleri
Tüm makineyle işleme özellikleriyle birlikte açık delik veya kör delik gibi genel delikler

Cep özellikleri
Tabanı olmayan cepler için de geçerli olan otomatik cep tanıma

T-kanal özellikleri
İlgili tüm bilgiyle birlikte T-kanalların otomatik tanınması

Türbin Bıçağı özellikleri
Makroların uygulanması için türbin bıçağı özelliklerinin basit tanımı ve kullanımı

Pervane özellikleri
Makroların uygulanması için pervane özelliklerinin basit tanımı ve kullanımı

Özelleştirilmiş İşlem Özellikleri (CPF)
Özellik tanımı olarak 3D yüzeyler bir renk ile kontrol edilebilir