Daima Doğru Takımı Kullanın

Bu, makine, takım ve NC programlamayı optimum şekilde uyumlu hale getirmek amacıyla ilgili tüm teknoloji verileri için kapsamlı takım yönetimi sağlayan bir CAM sistemi gerektirmektedir.

hyperMILL®'deki kapsamlı takım veritabanı, kullanıcılara matkaplardan ve freze bıçaklarından karmaşık torna takımlarına kadar her tip takımı yönetme imkanı sağlar. Tüm takımlar sanal olarak eşlenebilir ve teknoloji verilerine bağlanabilir.

Makineyle işleme uygulamasına bağlı olarak, hız ve ilerleme değerleri maksimum hassasiyetle kontrol edilebilir. Malzemeler ve uygulamalar için münferit süreç verileri de depolanabilir ve imalat standartları, merkezi bir veritabanında her programcının kolayca erişmesi için saklanır. Avantajı: Yalnızca başarısı kanıtlanmış, verimli takımlar ve makineyle işleme değerleri kullanılır.

Otomatik Takım Seçimi

Takım yönetim özelliği, uygun makineyle işleme değerlerinin güvenilir bir şekilde yapılandırılmasını sağlarken takım seçimini tamamen otomatikleştirmeyi mümkün kılar. Bir makineyle işleme makrosu ilgili makineyle işleme operasyonu için uygun takımı ve teknolojiyi seçer.
Bir kesme takımı için kaba işleme, yarı finish işlemi ve finish işlemi gibi farklı uygulamalar tanımlanabilir. Her takıma ayrıca spesifik malzemeler atanabilir. İşlem başlatıldığında, bağımsız olarak uygun teknoloji verilerini yükleyen makro, makineyle işleme uygulamasının ve işlenecek malzemenin farkındadır. Tek tip takım verisi kullanmak, şirket içinde verimliliği ve süreç güvenilirliğini ciddi anlamda arttırır.

Özellikler

  • Programlama ve takım seçimi sırasında zaman tasarrufu
  • Güvenilir teknoloji verileri sayesinde optimum süreçler
  • Takımların, takım tutucuların, sabitleyicinin ve teknoloji verilerinin merkezi yönetimi
  • CAM sistemindeki takımların simülasyon ve çarpışma kontrolü amacıyla dijital olarak eşlenmesi
  • Takım imalatçısı veritabanları için kapsamlı arayüzler

hyperMILL® çeşitli imalatçıların takım veritabanlarına arayüzler sağlar. Takım verileri, kısmen 3D CAD verileri ve teknoloji değerleri ile doğrudan TDM, Zoller TMS, WinTool, NC Simul Tool ve Cimsource'tan yüklenebilir. hyperMILL®'de kullanılan takımlar hakkında bilgiler bu sistemlere geri yazılabilir. Dahası birçok kesme takımı imalatçısı, kendi çevrimiçi kataloglarındaki takım bileşenlerinin ve teknoloji verilerinin indirilmesi imkanını sunmaktadır ve bunlar doğrudan takım veritabanına aktarılabilir.
hyperMILL® TOOL Builder hızlı ve kolay bir şekilde 3D verileri takımlardan ve takım tutuculardan içe aktarabilmekte ve bunları bir takım tanımlamak için kullanabilmektedir.

VIRTUAL Tool – Daima Doğru Takım ve Makineyle İşleme Stratejisi

VIRTUAL Tool, özellik ve makro teknolojisi kullanırken otomatik takım seçimleri için güçlü ve çok iyi bir şekilde özelleştirilebilir bir çözümdür. Makineyle işleme süreçleri otomatik olarak takım veri tabanında var olan takımlara adapte edilen kullanıcı tanımlı kurallar ile kontrol edilir. Tercih edilen takım mevcut değilse alternatif bir takım seçilir ve makineyle işleme buna göre ayarlanır.

VIRTUAL Tool Özellikleri

  • VIRTUAL Tool daima tüm takım ve makro veritabanları arasında en iyi takımı ve makineyle işleme stratejisini birleştirir.
  • Çeşitli makineyle işleme parametrelerini kullanan VIRTUAL Tool, yalnızca belirli bir iş için en iyi takımı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda makineyle işleme sırasını değiştirir ve diş şekillendirme, kılavuzla deliklere diş açma veya diş frezelemeden hangisinin işlenecek malzeme için en uygun olduğuna karar verir.
  • Delikler, cepler veya T-kanallar gibi her standart geometriyi otomatik makineyle işleme için kullanılabilir.
  • Makineler, takım tutucular ve önceden tanımlanmış takım değişim arşivleri hesaba katılır.
  • Takım veri tabanında oluşturulan yeni takımlar, makineyle işleme için halihazırdaki takımlardan daha uygunsa otomatik olarak kullanılır.