hyperMILL® 2022.1, birçok alanda önemli iyileştirmeler sunar.

Örneğin, cep frezeleme sırasında yol kompanzasyonu veya otomatik kenar kırmaya yönelik yeni seçenek aracılığıyla 2D fonksiyonlar iyileştirilmiştir. Üstelik bunların hiçbiri ek programlama çabası gerektirmez. Radyal işleme ve boru işleme döngüleri gibi kanıtlanmış 5 eksenli stratejiler, artık yüzey kalitesi bakımından daha da iyi sonuçlar sunmaktadır.

Broşür

 –
Sürüm 2022.1.

CAM yazılımı: hyperMILL® Sürüm 2022.1

/fileadmin/user_upload/pdf/cam/whats-new/2022/bro-whats-new-2022-1-tr.pdf

3D Düzlem İşleme

 • Bu tamamen otomatik strateji, duruma göre uygun ve yüksek performanslı yol düzenlerini arar. Strateji artık uyarlanabilir cepleri de dikkate almaktadır.
 • Kaçınılacak yüzeylerin seçimi sayesinde, belirli frezeleme alanlarının manuel olarak hariç tutulması artık kolaydır.
 • “Minimum Pocket Size” (Minimum Cep Boyutu) parametresinin kullanılması, tanımlanan değerin altında kalan frezeleme alanlarının (cepler ve sondaj delikleri) otomatik olarak hesaplamadan hariç tutulmasını sağlar.
 • Daldırma noktaları artık, kullanıcının işin işleme ile başladığı pozisyonu değiştirmesini sağlamaktadır.


Avantajı: İyileştirilmiş işleme kalitesi ve çeşitli optimizasyon ve müdahale seçenekleri.

5 Eksenli Radyal İşleme

İleri düzey iyileştirmeler, bu stratejiyi üflemeli kalıp işlemede temel ölçüt haline getirmiştir.

 • Yeni “Flow Equidistant” (Eşit Mesafeli Akış) besleme stratejisi sayesinde artık, dikey ve zorlayıcı yüzeylerde sabit besleme ile takım yollarının oluşturulması mümkündür. Bu da bu yüzeylerin genel işleme sırasına entegre edilebilmesi ve tek bir adımda işlenebilmesi anlamına gelir. Çok yüksek yüzey kalitesiyle, kusursuz işleme garanti edilir.
 • Yeni alttan kesme algılama özelliği, alttan kesimleri otomatik olarak belirler ve istenirse ilgili işleme ayarlarını yapar. Bu da alttan kesim alanlarının manuel çaba gerektirmeden atlanabilmesi ve ek yüzeyler oluşturmanın artık gerekli olmadığı anlamına gelir.
 • 3 eksenli makinelerde uygulamalarda, 5 eksenli radyal işleme döngüsü, 3 eksenli son işlemciler için çıktı seçmeye yönelik bir yönlendirme seçeneğine sahiptir.
 • “Smooth Overlap” (Düzgün Örtüşme) fonksiyonu artık, genel frezeleme alanı için de kullanılabilir ve dolayısıyla sınır eğrisi seçimine gerek kalmaz.


Avantajı: Sabit besleme ile dikey yüzeylerde hassas işleme.

5 Eksenli Boru Finish İşlemi

Finish işlemi stratejisi, temel olarak geliştirilmiştir ve artık yeni ve iyileştirilmiş fonksiyonlar sunmaktadır.

 • “Fixed 3D” (Sabit 3D) Eğim Stratejisi
  Yeni bir hesaplama yöntemi, işleme başlangıcı ve bitiminin woodruff takımlar ile bu eğim stratejisine yönelik olarak optimize edilmesini sağlar. Programlama, eş zamanlı işlemeye kıyasla basitleştirilmiştir (çarpışma önleme ve eğim açısı olmadan).
 • “Virtual Surfaces” (Sanal Yüzeyler)
  “Virtual Surfaces” (Sanal Yüzeyler), takım yollarının hesaplanması için bir kanalın açık alanlarının kapatılmasını veya başlangıçtaki yüzeylerin uygun şekilde uzatılmasını sağlar. “Additional surfaces”ten (Ek yüzeyler) farklı olarak sanal yüzeyler, çarpışma kontrolü ve önlemeye dahil edilmez. Çarpışma önleme yalnızca model yüzeylerinde gerçekleştiğinden, “Virtual Surfaces” (Sanal Yüzeyler) seçeneğinin etkinleştirilmesinin, mevcut işleme derinliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
  Ayrıca “Parallel” (Paralel) seçeneği, sanal yüzeylerin alanlarındaki takım yollarının kırpılmasını veya beslemenin optimize edilmesini mümkün kılar.
 • “Parallel” (Paralel) Besleme Stratejisi
  İşleme sürecini ve kesme parametrelerini değiştirmek için, paralel işlemeye yönelik üç farklı seçenek mevcuttur:
  • “Direction constant – from outside to inside”
   (Sabit yön – dıştan içe)
  • “Direction constant – from inside to outside”
   (Sabit yön – içten dışa)
  • “Zigzag” (Zikzak)
  Prosesi ve kesme koşullarını optimize etmek için, iki besleme stratejisine (“Zigzag” (Zikzak) ve “Direction constant – from outside to inside” (Sabit yön – dıştan içe) yönelik olarak, kendi yanal beslemesine ve kendi ilerleme hızına sahip bir ön finish işlemi oluşturulabilir.
 • Smooth Overlap (Düzgün Örtüşme)
  Boru işlemede, birden fazla yönden veya birden fazla takımla işlemede yüzey kalitesini iyileştirmek için artık “Smooth Overlap” (Düzgün Örtüşme) fonksiyonu kullanılabilir. Optimum işleme kalitesi elde etmek için işleme başlangıcında ve bitiminde bir örtüşme bölgesi tanımlanabilir.

Avantajı: İyileştirilmiş işleme kalitesi, basitleştirilmiş programlama ve kullanıcıya yönelik çeşitli optimizasyon seçenekleri.

Katmanlı İmalat

hyperMILL® VIRTUAL Machining teknolojisi artık katmanlı işleme programlarını da desteklemektedir. Bu da makineye kusursuz şekilde adapte olan bir NC kodu elde etmek için iyileştirici teknolojisinin artık NC kodu oluşturmada kullanılabildiği anlamına gelir. Katmanlı ve talaşlı üretim prosesleri, maksimum güvenilirlik için NC kodu temelinde hyperMILL® VIRTUAL Machining Center ile simüle edilir.

Avantajı: Katmanlı takım yollarının NC kodu simülasyonu ve hyperMILL® VIRTUAL Machining teknolojisi ile entegrasyon.

İyileştirici: “Optimized Table-Table Logic” (Optimize Tabla-Tabla Mantığı)

Tabla-tabla kinematiği için “NC Safety” (NC Güvenliği) sekmesinde yeni “Optimized Table-Table Logic” (Optimize Tabla-Tabla Mantığı) opsiyonu seçilebilir. Kullanıcı bir mesafe değeri seçer ve İyileştirici, iş listesinde seçilen ham parça, bileşen ve mengeneleri kullanarak güvenlik mesafelerini otomatik olarak hesaplar. Tanımlanan mesafe tüm bileşenler için korunur ve hareket sıraları otomatik olarak optimize edilir. Sonuç olarak, ideal bağlantı hareketlerinin kontrol edilmesi daha da kolaylaşır.

Avantajı: Basitleştirilmiş programlama, yardımcı işleme sürelerinin kısalması.

optimize tabla-tabla mantığı | virtual machining | hypermill 2022.1 –

hyperMILL® CONNECTED Machining – Takım Verileri

hyperMILL®’den takım verileri doğrudan makine kontrolörüne aktarılabilir. Takım uzunluğu, yarıçap, köşe yarıçapı, takım numarası ve takım adı kontrolöre aktarılır. Bu da örneğin, bir takım yönetim sisteminden kalibre edilmiş takımların hyperMILL®’e aktarımını, programların oluşturulmasını ve takım listesinin veya ayrı takımların makineye aktarılmasını mümkün kılar. Zaman alan takım bilgilerini kontrolöre girme işlemi, uçtan uca işlemle ortadan kalkar ve hatalar önlenir.

Avantajı: Takım bilgilerinin kontrolöre aktarılması, kontrolörde takımların kurulumu yönünden artan güvenilirlik.

Tornalama Özelliği ve Özellik Tanıma

“Turning Generic Feature” (Tornalama Genel Özelliği) ve “Turning Plunging” (Tornalama Daldırma) adlı iki yeni özellik tipi, tornalama işlemlerinin programlanmasını çok daha kolay ve hızlı hale getirmektedir. Tornalama veya kanal açma için bileşen alanları güvenilir bir şekilde tanınıp yapılandırılır ve özellik tablosunda görüntülenir. hyperMILL®, tanınan özellikleri tornalanabilecek, kanal işlemeye tabi tutulabilecek veya her iki teknolojiyle işlenebilecek çeşitli alanlara otomatik olarak ayırmak için özellik seviyelerinden faydalanır. Bu da kullanıcının, çevre çizgisi seçiminde ve programlamada oldukça zaman kazanmasını ve tanınan tüm çevre çizgilere tam erişim sağlamasını mümkün kılar.
VIRTUAL Tool ve makro teknolojisi sayesinde bileşenler, sadece birkaç tıklamayla otomatik olarak programlanabilir.

Avantajı: Daha kolay ve daha hızlı programlama.

Aktarım İşi ile Ana ve Karşıt Mille İşleme

hyperMILL® artık, ana ve karşıt mili bulunan makinelerde* iki taraflı işlemeye yönelik kolay programlama imkanı sunmaktadır. İşleme işlemleri “Main Spindle” (Ana Mil) ve “Counter Spindle” (Karşıt Mil) kapsayıcıları altında programlanır ve böylece ilgili işleme tarafına atanır. Bileşen veya çubuk malzemesi, ayırma ile veya ayırma olmadan, yeni aktarım işiyle kolayca aktarılır. Ana taraftan ve karşı taraftan NC çıktısı ve bileşen aktarımı, bir makine modeli ve son işlemci ile uçtan uca tek bir NC programında gerçekleştirilir.

Avantajı: Ana ve karşıt mille işlemenin kolayca programlanması.

*Siemens kontrole sahip DMG MORI CTX tipi makineler 2022.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Daha fazla üretici ve makine tipi bunları takip edecektir.

aktarım işi | freze döndürme | hypermill 2022.1 –

Video: Ana ve Karşıt Mil Desteği

 

hyperCAD®-S CAD yazılımı

2022.1'de yeni neler var?

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl