Verimli NC Simülasyon ve Bilgilendirici Analizler

OPEN MIND, hyperMILL® VIRTUAL Machining Center, üretim sürecinin önceden simüle ve analiz edilebilmesi için geliştirmiştir. Bu sayede verimsiz işlemler, pahalıya mal olan hatalar önlenir ve sorunsuz bir iş hacmi sağlanır.

Makine hareketleri genellikle postprocessor çalışmasından önce simüle edilir. Postprocessor ile simülasyon arasında bağlantı bulunmaması, gerçek işleme durumlarını tamamen simüle etmenin mümkün olmadığı anlamına gelir.

Bu nedenle OPEN MIND, hyperMILL® VIRTUAL Machining Center ile büyük bir adım daha atmaya karar vermiştir. OPEN MIND'ın oldukça verimli ve güvenilir NC simülasyon çözümünde, simülasyon postprocessor çalışmasından sonraki NC kodunu temel aldığı için, sanal makine hareketleri tam olarak gerçek makine hareketlerine karşılık gelir. Kod, bağlantı hareketleri dahil satır satır simüle edilir. NC kodu tabanlı makine simülasyonu, güvenilir çarpışma algılamayı garanti ederek giriş süreçlerini çok daha güvenli ve verimli hale getirir.

Merkez

Maksimum güvenlik ile simülasyon

hyperMILL® VIRTUAL Machining Center, simülasyona yönelik tüm klasik seçenekleri sunar ve bu seçenekler oldukça sezgisel bir kullanıcı arayüzüne gömülüdür. Makine simülasyonu, tanımlı bir makine modeliyle gerçekleştirilir ve iş parçası ile takımın yanı sıra takım tutucu, fikstürler ve mengene de dikkate alır. Eksenler, simülasyon içinde manuel olarak hareket ettirilebilir, sınırlamalar belirtilir ve sınır anahtarı geçişleri otomatik olarak algılanır. İşleme adımları ayrı ayrı simüle edilebilir veya simülasyon için başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Simülasyon, makine kurulumundan önce her bir işleme faaliyetini kontrol eder. Bu da, hyperMILL® VIRTUAL Machining Center maksimum süreç güvenliği ve stabilitesi sunduğu anlamına gelir.

NC programının derinlemesine analizi

hyperMILL® VIRTUAL Machining Center, verimli simülasyonun yanı sıra kapsamlı analiz fonksiyonlarına da sahiptir. Her işleme durumu detaylı olarak incelenebilir. En iyi sığdırma fonksiyonu (Fit-Setup), işleme alanını güvenilir bir şekilde kontrol etmeyi mümkün kılar. Bileşenin mevcut çalışma alanı içindeki en iyi yerleşimini otomatik olarak hesaplar. Gerçek dünyada bu işlem, zaman alan makine ayarlarını sıklıkla engelleyebilir.

Çeşitli teknik grafikler, makine çalışmasının kalitesi hakkında değerli bilgiler sağlar. Farklı eksenlerin çapraz hareketleri, ilerleme hızları ve mil hızı, CNC programcısı tarafından her zaman görülebilir. Bu özellik, hataları önlemeye ve verimsiz işlemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Analiz fonksiyonları daha da fazla güvenlik ve şeffaflık sağlar.

Özellikler

  • NC kodu tabanlı simülasyon
  • NC bloğu ile hyperMILL® işinin çift yönlü bağlantısı, ilgili işleme işinin hızlıca karşılaştırılmasını sağlar
  • Geçiş hareketleri dahil tüm hareketlerin tam simülasyonu
  • Simülasyondan bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek hızlı çarpışma kontrolü
  • İş parçası ve fikstürlerin interaktif bir şekilde yerleştirilmesi
  • Sanal makinenin manuel hareketi
  • Hedef noktalara, Döner Takım Merkez Noktası (RTCP) özelliğiyle veya bu özellik olmadan yaklaşım
  • Eksen sınırlarının görüntülenmesi
  • Kapsamlı analiz fonksiyonları
  • Programlanmış referans noktaları ve takımların gerçek makine konfigürasyonuyla hızlıca karşılaştırılması

hyperMILL® VIRTUAL Machining Center'nde yer alan analiz fonksiyonlarına ilişkin detaylar

Çalışma alanı izlemeÇalışma alanı izleme

Depolanan bir makine modeli yardımıyla, çalışma alanı izleme, herhangi bir sınır anahtarının 2.5D, 3D, 3+2 veya 5 eksenli eş zamanlı işleme hareketleri tarafından geçilip geçilmediğini kontrol eder. Her iki lineer eksenin (X, Y ve Z) ve dairesel eksenlerin (A, B ve C) hareketleri ve aynı zamanda mengeneler ve bağlantı sistemleri de kontrol edilir.

Kesme noktalarını ayarlamaKesme noktalarını ayarlama

Simülasyon, kritik noktaları güvenilir bir şekilde kontrol etmek ve sonraki süreçleri daha doğru tahmin etmek için belirli yerlerde durmak üzere kontrol edilebilir. Kesme noktaları, bir takım değişimi veya hızlı travers hareketlerden kesme hareketlerine geçiş gibi belirli koşullar altında otomatik olarak oluşturulur. Dahası, kesme noktaları bir NC blok hattı vasıtasıyla manuel olarak da seçilebilir veya takım yolu üzerindeki herhangi bir noktadan alınabilir.

Görünürlüğü ayarlamaGörünürlüğü ayarlama

Ayrı makine bileşenlerinin görünürlüğü, simülasyonun en iyi şekilde görselleştirilmesini sağlamak amacıyla ayarlanabilir. 'Kafa ve Tabla' (Kafa ve Tabla) gibi önceden ayarlı makine görünümleri, bir düğmeye basılarak görüntülenebilir.

Güvenli çalışma alanı analiziGüvenli çalışma alanı analizi

Benzersiz Best-Fit fonksiyonu, işleme faaliyetini mevcut çalışma alanına uyacak şekilde otomatik olarak optimize eder. Çalışma alanı izleme, sınır anahtarların geçildiği ancak gerçek çalışma alanının işleme için hala yeterli olduğu durumları gösterebilir. Bu durumda Best-Fit fonksiyonu, ilgili çalışma alanı için optimum kurulum konumunu otomatik olarak belirler. Bu, gereksiz kurulum değişikliklerini ve buna bağlı durma sürelerini ortadan kaldırır.