Özellikler ile NC programlama

Standartlaştırma ve otomasyon, özellik teknolojisinin nasıl kullanıldığına ilişkin iki örnektir. CAD modelinden elde edilen geometri bilgileri, CAM programlama için otomatik olarak kullanılır ve standart olarak istediğiniz zaman erişilebilir.

Birçok bileşen, şu temel özelliklerden oluşur: delikler, cepler ve adalar. Bir bileşenin sahip olabileceği çok sayıdaki delik göz önünde bulundurulduğunda, her bir deliği elle zahmetli bir şekilde programlanmanın CAM kullanıcıları için sıkıcı ve yorucu olmasının yanı sıra hataların olasılığını da arttıracağı açıkça görülür. Dahası, değerli çalışma süresi de boşa gider. Bu süre daha karmaşık programlama görevleri için daha verimli bir şekilde kullanılabilir.

Biraz daha akıllı bileşenler

Bu tür durumlar, cepler veya delikler gibi bir modelin yapıcı özelliklerini kapsamlı olarak tanımlamayı mümkün kılan hyperMILL® yazılımının özellik teknolojisinin devreye girdiği durumlardır. Bu, bileşenlerin biraz daha akıllı olmalarını sağlar. Özellik teknolojisi, varyant yapımının güçlü bir biçimine doğru ilk adımdır.

Özellik tabanlı işleme, NC programlamayı otomatik programlama sıralarını kullanarak hızlandırır ve basitleştirir. Otomatik fonksiyonlar, CAM programcılarını günlük işlerinde destekler ve önemli ölçüde zamandan tasarruf sağlar. Özellik teknolojisinin diğer faydaları, hataların azaltılması sayesinde daha yüksek kalite ve en iyi uygulama prosedürlerine ulaşarak kapsamlı bir standartlaşmayı kapsar.

Üretim ile ilgili özellikler ve bilgiler

hyperMILL® CAM yazılımı cepler, delikler veya T-kanalları gibi prizmatik özelliklerin çoğunu otomatik olarak tanır. hyperMILL®, CAM programlamasında CAD sisteminde bulunan geometri bilgisini etkin bir şekilde işlemek için birçok yol sunar. Atanmış geometrilere ek olarak, özellikler de üst, alt, yönlendirme ve başlangıç noktası gibi üretimle ilgili bilgileri içerir.

Bir kere özellik tanımlandıktan sonra, makineyle işleme stratejileri atanabilir. Geometri veya teknoloji parametreleri değiştirilirse, yalnızca özellik için değişiklikler yapılmalıdır. Bu değişiklikler otomatik olarak yeniden hesaplanan NC koduna dahil edilir. Bu yöntem, hyperMILL®

Fakat hepsi bu kadar değildir: Özelleştirilmiş İşlem Özellikleri (CPF'ler) olarak adlandırılan bu özellikler, bireysel çözümler için de mevcuttur. Şirket standartlarının benzer geometriler için tanımlanmasını sağlarlar ve böylece programlama sürecini daha da otomatikleştirmeye yardımcı olurlar. İş akışı oluşturulur, teknoloji makroları olarak kaydedilir ve daha sonra benzer makineyle işleme görevlerine tekrar uygulanabilir.

Bunun temeli: Karakteristik geometriler, 2.5D ve 3D'den 5 eksenli frezeleme ve freze tornalamaya kadar çeşitli işleme stratejilerinin serbestçe tanımlanabilen dizileriyle bağlantılıdır.


Otomatik özellik tanıma

Geometrilerin tespiti, sınırların oluşturulması, önde gelen eğriler ve profiller ve yüzeylerin ve deliklerin gruplandırılması

Cep özellikleri

Tabanı olmayan cepler için de geçerli olan otomatik cep tanıma

Delik özellikleri

Tüm makineyle işleme özelliklerine sahip açık delik veya kör delik olabilen genel delikler

T-kanal özellikleri

İlgili tüm bilgiyle T-kanallarının otomatik tespiti

Özellik eşleme

Katı maddelerden ve yüzey modellerinden özelliklerin tanınması

Özellik tarayıcı

Farklı özelliklerin veya makineyle işleme taraflarının şeffaf olarak görüntülenmesi

Türbin Bıçak özellikleri

Makro kullanımı için türbin bıçağı özelliklerinin basit tanımı ve kullanımı

Pervane özellikleri

Makro kullanımı için pervane özelliklerinin basit tanımı ve kullanımı