Multiblade (Çoklu bıçak) paketi

5 eksenli CAM yazılımı - OPEN MIND'ın Multiblade (Çoklu bıçak) paketi: standart bir uygulama kadar basit.

Pervaneler ve kanatçıklı diskler, bu uygulamayı kullanarak ek bilgi gerektirmeden de programlanabilir. Çoklu bıçak paketindeki entegre otomatik fonksiyonlar, girilmesi gereken parametrelerin sayısını minimuma indirir. Kanıtlanmış çarpışma kontrolü, çok yüksek düzeyde bir süreç güvenilirliği garantisi verir. Dayanıklı takımların kullanımı, yüksek besleme parametreleri ve ilerleme hızları ile makineyle işleme yapılmasına olanak tanır.

5 eksenli Makineyle İşleme: Pervane frezeleme

FANUC ve CAM yazılımı hyperMILL® sayesinde daha hızlı makineyle işleme: motor bileşenlerinin üretimindeki zorlukları aşmak için.

Please accept cookies

Please enable cookies to view this content

Enable cookies

 
5 eksenli | pervane kanatçıklı disk | çoklu bıçak kaba işleme –

Çoklu bıçak kaba işleme

Kaba işleme döngüsünde bıçaklar, önceden döndürülmüş stoktan veya yarı finish uygulanmış bir iş parçasından başlayarak sürekli olarak makineyle işlenir. Zaman alıcı malzeme kaldırılma simülasyonu gerekli değildir.

5 eksenli | pervane kanatçıklı disk | çoklu bıçak daldırma kaba işleme –

Çoklu bıçak daldırma kaba işleme

Yatay ilerleme hızı, uzun, ince takımlarla etkili bir şekilde makineyle işlenemiyorsa, daldırma kaba işleme işlemi alternatif bir seçenektir. Bu işlem, bıçaklar arasında bir cebi kaba işleme ile açmak için en sağlam takımın kullanılmasına olanak tanır ve isteğe bağlı bir modül olarak sağlanır.

5 eksenli | pervane kanatçıklı disk | çoklu bıçak merkez finish işlemi –

Çoklu bıçak merkez finish işlemi

Takım yolu profili, merkezin aerodinamik davranışını ve görünümünü bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. Bu makineyle işleme stratejisi, bıçaklar yakınında kalan malzemeyi makineyle işleme olarak da uygulanabilir.

5 eksenli | pervane kanatçıklı disk | çoklu bıçak frezeleme –

Çoklu bıçak frezeleme

Bu HSC stratejisi, takım noktası kontağı ile sürekli sarmal makineyle işleme hareketleriyle karakterize edilir. Bu da, çok eğimli bıçakların bile mükemmel şekilde frezelenmesini sağlar.

5 eksenli | pervane kanatçıklı disk | çoklu bıçak yan frezeleme –

Çoklu bıçak yan frezeleme

Bıçak yüzeyleri yeterince düzgün talaşlı kesime izin veriyorsa, Yan Frezeleme döngüsü kullanılabilir. Bu işlem, makineyle işleme süresini azaltır. hyperMILL® 5AXIS, en uygun takım yerleşimini otomatik olarak hesaplar.

5 eksenli | pervane kanatçıklı disk | çoklu bıçak kenar frezeleme –

Çoklu bıçak kenar frezeleme

Bu makineyle işleme stratejisi, tek bir işlemle akış alanları ile birlikte önde ve arkada kenarlar oluşturulamadığında kullanılır.

5 eksenli | pervane kanatçıklı disk | çoklu bıçak dolgu frezeleme –

Çoklu bıçak dolgu frezeleme

Bu işlem, merkez ile bıçak yüzeyleri arasındaki yarıçap değiştiği zaman ideal bir stratejidir. Bu strateji aynı zamanda, bıçak ve merkez makineyle işleme için en uygun takımı seçmek için temel gereklilik olan kalan malzemenin makineyle işlenmesini de kolaylaştırır.

Broşür

impeller blisk | 5-axis cam software | download –
Multiblade (Çoklu bıçak) paketi.

Pervane ve kanatçıklı disklerin frezelenmesini kolaylaştırır.

/fileadmin/user_upload/pdf/cam/5-axis/bro-impeller-blisk-5-axis-cam-software-hypermill-en.pdf
mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl