OPEN MIND

hyperMILL®'in özellik teknolojisi

Bir 'Özellik' otomatik olarak kullanılan geometrinin ve CAD modelinden elde edilen işleme veri kümelerinin birleşimidir. Özellikler NC programlamayı geniş ölçüde kolaylaştırma ve hızlandırma imkanına sahiptir.

Delikler, cepler ve yivler, özellikler gibi oluşturulabilen genel bileşen öğelerinden sadece birkaçıdır.
Bir bileşende birçok delik bulunuyorsa, her bir deliği manuel olarak seçmenin zaman kaybettiren ve hataya meyilli bir süreç olduğu açıktır. Değerli çalışma süresi aynı süreci tekrarlayarak boşa harcanır - Özellikler, CAM programcılarına bu süreci otomatikleştirme ve daha karmaşık programlama görevlerine vakit ayırma fırsatı tanır.

hyperMILL® özellik teknolojisi, işleme işiyle ilişkili bir bileşenin tasarım özelliklerini okumayı mümkün kılar. Delikler ve cepler gibi geometri özellikleri otomatik olarak tanınır ve işleme görevine ilişkin bilgi bağımsız olarak uygulanır.

özellik tanıma | cam yazılımı – Geometri özellikleri programcının değerli zamanından tasarruf ettirerek otomatik olarak tanınır.

Geometri özellikleri programcının değerli zamanından tasarruf ettirerek otomatik olarak tanınır.

“Özellik teknolojisi ve bağlantılı süreci ve makro veritabanları ile hyperMILL® programlamayı otomatikleştirmek ve önceden mevcut olan programlama teknik bilgisini yeniden kullanmak için harcanan süreyi kayda değer şekilde azaltmak için sağlam bir temel sağlar.”

Stefan Bauer, BAM GmbH İmalat Birimi Başkanı

 

Otomasyon Artık Daha Kolay

NC programcıları otomasyon düzeyini rahat bir şekilde ayarlayabilirler.
En düşük seviyede, özellik teknolojisi programcılara makineyle işlenecek alanları belirlemede yardım eder. Özellik tarayıcı delikleri, cepleri ve T-kanalları yapılandırılmış bir şekilde gösterir ve bu da sonraki programlama otomasyonlarına olanak tanır.
Saptanan özellikler depolanan makroları kullanarak manuel veya tamamen otomatik olarak programlanabilir.

hyperMILL® AUTOMATION Center şirketlere kapsamlı süreç otomasyonunu hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulama fırsatı tanır.

Standart Özelliklerden Çok Daha Fazlası

Özelleştirilmiş İşlem Özelliği (CPF) standart olmayan geometri öğelerinin tek bir işleme sürecinde birleştirilmesini sağlar. Bu, sistemin düzensiz biçimli yüzeyleri ve kullanıcıların daha sonra programlama için seçebileceği karmaşık geometrileri otomatik olarak tanıyabileceği anlamına gelir.

Özellik tabanlı işleme, otomatik seçim süreçleri uygulayarak NC programlamayı hızlandırabilir ve basitleştirebilir. Işleme derinliği, başlangıç noktaları, yüzeyler ve toleranslar gibi makineyle işlemeye ilişkin veriler, programlama için doğrudan kullanılabilir. Özellik teknolojisinin ilave avantajları geliştirilmiş bileşen kalitesini içerir. Bu, kullanıcıların başarısı kanıtlanmış prosedürleri ve kaynakları kullanmalarını sağlayan kapsamlı standartlaştırmanın yanı sıra bir hata azaltma fırsatıdır.

delik özellikleri | otomatik programlama –

Delik özellikleri

Tüm işleme özellikleriyle birlikte açık delik veya kör delik gibi genel delikler

cep özellikleri | otomatik programlama –

Cep özellikleri

Tabanı olmayan cepler için de geçerli olan otomatik cep tanıma

t-kanal özellikleri | otomatik programlama –

T-kanal özellikleri

İlgili tüm bilgiyle birlikte T-kanalların otomatik tanınması

türbin bıçağı özellikleri | otomatik programlama –

Türbin Bıçağı özellikleri

Makroların uygulanması için türbin bıçağı özelliklerinin basit tanımı ve kullanımı

pervane özellikleri | otomatik programlama –

Pervane özellikleri

Makroların uygulanması için pervane özelliklerinin basit tanımı ve kullanımı

özelleştirilmiş işlem özellikleri (cpf) | otomatik programlama –

Özelleştirilmiş İşlem Özellikleri (CPF)

Özellik tanımı olarak 3D yüzeyler bir renk ile kontrol edilebilir

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl