OPEN MIND

hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced

OPEN MIND'ın otomasyon teknolojisinin temel avantajı, emsalsiz bir şekilde imalat süreçlerini eşleme ve daha sonra bunları standartlaştırma imkanı sağlamasıdır.

CAD modelinin tamamen yüklenmesinden tamamlanmış NC programa kadar - tüm iş akışı depolanır ve saniyeler içinde yeni bileşenlere uygulanabilir.

hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced standart geometri özelliklerden çok daha üstün bir teknoloji seviyesi sunar. CAD modellerinin spesifik özellikleri bu bağlamda ancak ikincil önem taşımaktadır. Ana odak, bir CAD modelinin içerdiği öğelerdedir. Tecrübeli hyperMILL® kullanıcıları, münferit süreç adımlarını geniş bir şablon fonksiyonu yelpazesinden faydalanarak tanımlayabilir. Bu hatta karmaşık süreçleri tanımlamayı ve standartlaştırmayı da mümkün kılar.

hypermill automation center advanced – Otomasyon – CAD'den NC programına kadar

Otomasyon – CAD'den NC programına kadar

Otomatik CAD

CAD fonksiyonlarının NC otomasyonu için kullanımı OPEN MIND teknolojisini emsalsiz yapan şeydir. Programlamanın başlayabilmesi için genellikle model verileri, spesifik iş adımına göre hazırlanmalıdır. Bu, deliklerin yüzey komutları yoluyla kapatılması, sınır eğrilerin oluşturulması veya koordinat sistemlerinin kaydırılması ve bileşen hizalama için bağımlılıkların tanımlanması gibi eylemleri kapsamaktadır. Kullanıcılar kendi imalat bilgilerini program bileşenlerine aktararak otomasyon sürecini ve her bir adımı mümkün olan en kısa sürede kendi standartlarına göre şekillendirebilir.

Sorunsuz Otomasyon

hyperMILL®'deki CAD/CAM fonksiyonları, karmaşık üretim süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılabilir. Kullanıcı veri hazırlığı ve programlamadan simülasyon ve NC programına kadar tüm münferit adımları tanımlar.
Bir süreç otomatikleştirildiğinde yeni bileşenlere uygulanabilir. İşi başlattıktan sonra süreç otomatik olarak yürütülür. Belirsiz bir seçim veya otomasyonun durmasını gerektirecek başka bir sebep olduğunda kullanıcı müdahale etmeye yönlendirilir. Bu durumda, hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced münferit süreç adımlarında kullanıcılara interaktif bir şekilde kılavuzluk eder.

Fonksiyonların Kapsamı

  • “500”ün üzerinde şablon fonksiyonuna erişim
  • hyperMILL®'deki CAD ve CAM fonksiyonları otomatikleştirilebilir
  • Her adım belgelenebilir
  • VIRTUAL Tool desteği
  • Özellik ve makro teknolojisi
  • Karmaşık geometriler CPF'lerde tanımlanır
  • Renkleri kullanarak münferit eylemlerin kontrolü
mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl