OPEN MIND

hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced

Het belangrijkste voordeel van de OPEN MIND-automatiseringstechnologie is dat u productieprocessen op unieke wijze in kaart kunt brengen en deze vervolgens kunt standaardiseren.

De volledige workflow wordt vanaf het laden van het CAD-model tot en met het voltooide NC-programma opgeslagen en kan binnen enkele seconden worden toegepast op nieuwe componenten.

hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced biedt een technologieniveau dat veel verder gaat dan automatisering van standaard geometriefeatures. De specifieke kenmerken van de CAD-modellen zijn hierbij van onder­geschikt belang. Het zwaartepunt ligt op de elementen die een CAD-model bevat. Ervaren gebruikers van hyperMILL® kunnen, met behulp van een groot aantal sjabloonfuncties, de afzonderlijke processtappen definiëren. Hierdoor wordt het mogelijk om ook complexe processen te definiëren en te standaardiseren.

hypermill automation center advanced – Automatisering - vanaf CAD tot en met NC-programma

Automatisering - vanaf CAD tot en met NC-programma

Geautomatiseerd CAD

Het gebruik van CAD-functies voor NC-automatisering maakt de technologie van OPEN MIND uniek. Voordat aan het programmeren kan worden begonnen, moeten modelgegevens vaak worden voorbereid voor een bepaalde stap binnen een job. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om acties zoals het sluiten van gaten door middel van oppervlaktecommando's, het aanmaken van begrenzingscurven of verplaatsen van coördinatensystemen en het definiëren van afhankelijkheden om componenten uit te lijnen. Gebruikers kunnen volgens hun eigen standaarden het automatiseringsproces en elke afzonderlijke stap vormgeven en hun productiekennis aanwenden om componenten in de kortst mogelijke tijd te programmeren.

Naadloze automatisering

De CAD/CAM-functies in hyperMILL® kunnen gebruikt worden om complexe productieprocessen te automatiseren. De gebruiker definieert alle afzonderlijke stappen, vanaf de gegevens­voorbereiding en programmering tot en met de simulatie en het NC-programma.
Als een proces eenmaal is geautomatiseerd, kan het worden toegepast op nieuwe componenten. Na het starten van de job wordt het proces automatisch uitgevoerd. Wanneer er sprake is van een niet-eenduidige selectie of een andere reden waarom de automatisering wordt onderbroken, wordt de gebruiker gevraagd in te grijpen. In dat geval zal hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced de gebruiker interactief door de afzonderlijke processtappen begeleiden.

Functiebereik

  • Toegang tot meer dan 500 sjabloonfuncties.
  • De CAD- en CAM-functies in hyperMILL® kunnen worden geautomatiseerd
  • Elke stap kan worden gedocumenteerd.
  • Ondersteuning van VIRTUAL Tool
  • Feature- en macrotechnologie.
  • Complexe geometrieën worden gedefinieerd in CPF's
  • Aansturen van afzonderlijke acties met behulp van kleuren.
mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl