OPEN MIND

De Elektrodemodule

hyperMILL® Electrode (voorheen hyperCAD®-S Electrode) – de module voor het eenvoudig en veilig vervaardigen van elektroden, die zowel de ontwerp- en CAM-programmeerfasen omvat als de uitvoer die wordt verzonden naar de NC-freesmachines.

Zinkvonkprocessen worden gebruikt voor componentgebieden die scherpe kanten hebben en moeilijk te frezen zijn. De geschikte elektroden moeten eerst worden ontworpen, vervolgens worden geprogrammeerd en tot slot worden gefreesd. De hyperMILL® Electrode-module zorgt voor een aanzienlijke afname van de hoeveelheid werk in zowel de ontwerpfase als de CAM-programmeerfase.

Het ontwerpen van een elektrode in slechts een paar korte stappen

Met de Electrode-module verloopt het ontwerpproces in de hyperMILL® CAD-software grotendeels geautomatiseerd. De NC-programmeur selecteert de te eroderen vlakken op de componentgeometrie, waarna de hyperMILL® Electrode-module de bijbehorende botsingsvrije elektroden genereert, inclusief verlengingen en de keuze van houders en ruwmaterialen uit een bibliotheek.

Snel en betrouwbaar CAM-programmeren van elektrodes voor EDM-zinkvonken

De geometrie- en technologiegegevens worden via een speciale functie naadloos overgebracht naar hyperMILL®. Alle belangrijke technologiegegevens worden rechtstreeks vanuit de hyperMILL® Electrode-module overgebracht naar de feature-gegevens. Om fouten te voorkomen, ondersteunt het CAM-systeem de gebruiker tijdens het programmeren van de elektrode met een afzonderlijk dialoogvenster en een feature-type. De NC-programmeur kan het volledige proces met slechts enkele klikken en zonder enige ontwerpkennis uitvoeren. Als er bewerkingsmacro's aanwezig zijn, kan het proces gedeeltelijk of volledig worden geautomatiseerd.

hyperMILL® Electrode.

Met de Electrode-module verloopt het ontwerpproces in hyperMILL® grotendeels geautomatiseerd. De naadloze technologie en de overdrachten van componentgegevens in hyperMILL® zorgen bovendien voor snelle en betrouwbare programmering. Het volledige proces wordt in hoge mate ondersteund, zodat programmeurs dit met slechts enkele klikken kunnen uitvoeren, zonder dat hiervoor enige ontwerpkennis nodig is.

Wilt u onze video's bekijken?

Schakel dan cookies in om deze content te bekijken.

Cookies inschakelen

 

Kenmerken van Elektrode-module

 • Geschikt voor solid- en vlak­modellen
 • Geometrieselectie via vlak- en contourselectie
 • Automatische verlenging van elektrodegeometrie
 • Gaten in de geometrie kunnen automatisch worden gesloten
 • Meetmarkeringen voor de elektrode
 • Automatische kleur- en laag­definitie voor de afzonderlijke elektrodegebieden
 • Automatische ruwmateriaal- en houderselectie met best passende optie voor optimale uitlijning
 • Automatische ruw­materiaal­berekening en vermijding van botsingen
 • Elektrodereferentie als afschuining of radius
 • Gedetailleerde rapporten
 • Integratie van handmatig gemaakte elektrodegeometrieën in het geautomatiseerde proces
 • Automatische berekening van de minimale ribafstand
 • Automatische berekening van de lengte en aanpassingsopties voor de lengte van onbruikbaar ruwmateriaal
 • Snel programmeren in hyperMILL®:
 • Alle technologiegegevens, zoals vonkspleetopening, grootte van het ruw­materiaal en positiereferentie, worden automatisch in hyperMILL® overgedragen. Het programmeerwerk kan verder worden geautomatiseerd met behulp van bewerkings­macro's.

Functies van de Electrode-module

Kleurcodering

Gebruiker specifieke kleurinformatie wordt auto­matisch toegepast op de geometriegebieden van de elektrode.

Geometrieverlenging

Automatische tangentiële of lineaire verlenging van de elektrodegeometrie. Hoekverlenging is ook beschikbaar voor stabilisatie.

Productierapport

Voor elke elektrode afzonderlijk kan een afdrukweergave met technologische informatie of elektrode- en ruwmateriaalrapporten worden weergegeven.

Gratis WEBINAR van OPEN MIND!

Voorsprong door kennis – profiteer van onze webinar-opname en verhoog uw productiviteit!

hyperMILL® Electrode | Engels

Bent u geïnteresseerd in onze oplossing voor het maken van elektrodes?

Neem dan contact op met uw lokale verkoopteam.

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl