OPEN MIND

De Vervormingsmodule

De vervormingsmodule van het CAD-systeem in hyperMILL® (voorheen hyperCAD®-S Deformation) biedt CAM-programmeurs een scala aan opties om geometrieën te vervormen volgens bepaalde specificaties.

Met hyperMILL® Deformation kan de CAM-gebruiker elke geometrie vervormen volgens bepaalde specificaties; ongeacht of het gaat om curven, meshes of vlakken. Deze krachtige vervormingsmodule stelt de CAM-gebruiker in staat om globale en lokale componentgebieden te wijzigen op een manier die met traditionele modelleringstechnieken hoge kosten met zich zou meebrengen.

Een breed scala aan toepassingen

hyperMILL® Deformation kan worden gebruikt voor diverse toepassingen, zoals het vormen van plaatstaal en turbineschoepen. Bij werkzaamheden met plaatstaal kan het terugveereffect optreden, wat inhoudt dat de component te ver doorbuigt, met als gevolg dat de nauwkeurigheid van de plaatstalen component te wensen overlaat.

Compressor- en turbineschoepen kunnen tijdens het frezen vervormd raken. Daarom moet de CAM-gebruiker de geometrie in de tegenovergestelde richting vervormen en programmeren op basis van de vervormde geometrie. Zo kan het daadwerkelijke onderdeel worden bewerkt binnen gedefinieerde toleranties.

Kenmerken van hyperMILL® Deformation

  • Snelle en eenvoudige methode om de gewenste eindgeometrie te realiseren
  • Vervorming van elementen
  • Volumetrische vervorming

Details van hyperMILL® Deformation

Complexe geometrieën maken

Een andere mogelijke toepassing van hyperMILL® Deformation is het projecteren van contouren, zoals logo's en belettering op bepaalde oppervlakken. Hierbij worden geselecteerde elementen, zoals vlakken, curven, punten, puntenwolken en meshes volumetrisch vervormd op een doelvlak.

Compenseren voor maakvariaties

Toepassing van maakvariaties om precisieonderdelen te produceren.

Volumetrische vervorming

Een solid wordt berekend voor vervorming op basis van een initieel vlak (rood) en een doelvlak (groen).

Vervorming van elementen

Uitgaande van uitgangscontouren/-punten worden geselecteerde elementen (rood) vervormd tot doelcontouren/-punten (groen).

elementen vervormen | vervormingsmodule | hypercad-s –

before

elementen vervormen | vervormingsmodule | hypercad-s –

after

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl