OPEN MIND

hyperMILL® – Een krachtig CAM-systeem voor al uw softwareoplossingen, geschikt om als team in te werken

"Met talent win je wedstrijden, maar voor kampioenschappen heb je teamwork en slimheid nodig," zoals Michael Jordan ooit zei. Vandaag de dag zijn krachtige CAM-systemen niet meer weg te denken uit het moderne productieproces. Zulke systemen moeten in soepele verbinding staan met al uw andere softwareoplossingen, zodat uw bedrijf optimaal kan renderen.

Een CAM-systeem is een basisvereiste voor het opzetten van NC-programma's voor uw CNC-machines. En als u voor een naadloze informatievoorziening en optimale synergiën wilt gaan, moet het CAM-systeem aan nog meer voldoen: het moet ook gekoppeld kunnen worden aan andere systemen en terreinen.

Dit is precies wat hyperMILL® bewerkstelligt, namelijk een perfecte koppeling met alle belangrijke processen op het gebied van productie, via integraties, interfaces en ingebouwde innovaties. Stop dus met het gebruik van lapmiddelen en koppel uw productieproces aan de beste systemen met hyperMILL®! Wij helpen u bij het plannen en uitvoeren van uw digitale productieomgeving, geheel op basis van uw specifieke behoeften.


Klik door onze onderwerpen inzake Connected Manufacturing!

Zou u een auto zonder ABS-systeem nemen? Natuurlijk niet! Waarom worden er dan wel concessies gedaan bij de simulatie van NC-programma's?

Bij complexe machinehandelingen zijn betrouwbare simulaties en botsingcontrole een must. Dit is immers de enige manier waarop u uw machines kunt beschermen en voor meer vertrouwen bij uw medewerkers kunt zorgen.

Met de NC-programma's beheert u zelf alle bewegingssequenties die uw machines uitvoeren. Deze programma's moeten derhalve ook zelf gesimuleerd worden. Het machinemodel, de zogeheten 'digital twin', brengt de machinehandelingen virtueel in kaart, waardoor u tot op het kleinste detail mee kunt kijken. Dit is precies waarvoor hyperMILL® VIRTUAL Machining is bedoeld: het simuleren van NC-codes die perfect aansluiten op hyperMILL® en het fundament vormen voor het genereren van betrouwbare NC-codes. OPEN MIND is een aanbieder die voor ongekende consistentie zorgt, van het importeren van CAD-gegevens, tot het productieproces op de machine.

hyperMILL® VIRTUAL Machining dicht de kloof tussen het CAM-systeem en de 'echte' machineomgeving, zodat processen als nooit tevoren kunnen worden beheerd en verbeterd. Vertrouw op een end-to-end-softwareoplossing in plaats van op losse systemen, en besteed minder tijd aan softwareonderhoud of systeemonderbrekingen. Tegelijkertijd maakt hyperMILL® VIRTUAL Machining het testen van nieuwe onderdelen een stuk makkelijker, waardoor uw medewerkers ook meer vertrouwen krijgen tijdens het programmeren en bij het werken met de machine.

Hoe u kunt profiteren van hyperMILL® VIRTUAL Machining

 • De allernieuwste methode voor NC-codegeneratie
 • Simulaties gebaseerd op NC-codes
 • Inzicht in CAM-gegevens die relevant zijn voor het proces
 • Uitgebreide analyseopties
 • Eenvoudige bediening
 • Onafhankelijke simulaties en botsingcontrole
 • Simulatie van alle gereedschapsbanen en verbindingsbanen
 • Controle van machines, houders, gereedschap, model en persstuk

Gebruikt u al een externe simulatieoplossing?

Bedrijven die vertrouwen op speciale simulatiesoftware kunnen NC-programma's gebruiken die met hyperMILL® zijn ontworpen en ze daarin simuleren. Naast het NC-programma worden alle vereiste gegevens, zoals die van het ruwmateriaal en het gereedschap, rechtstreeks overgedragen door hyperMILL® aan het simulatiesysteem. Dankzij de interface vereist de gegevensoverdracht bijna geen inspanning.

Laat het simulatietesten aan Hummingbird MES over

De verificatie van NC-programma's kan ook worden geïntegreerd met het Hummingbird Manufacturing Execution System (MES). Het MES ziet toe op de individuele processtappen en roept uit zichzelf en op de achtergrond de simulaties en botsingcontrole op. Hiermee worden alle NC-programma's automatisch gesimuleerd. Het testen van de NC-programma's vindt apart plaats op een simulatieserver. Na een geslaagde botsingcontrole zal het NC-programma worden vrijgegeven voor bewerking in Hummingbird MES. Zodoende wordt de simulatiefase helemaal geregistreerd, waardoor deze traceerbaar en veilig is.

Hoe goed zijn uw NC-programma's?

Bij de productie telt elke seconde, en dus moet de controle en potentiële verbeteringen zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. In deze context is het altijd zinvol om gebruik te maken van automatische optimalisatie van NC-codes, ongeacht de behoeften of de ervaring van de programmeur.

Het optimaliseren van NC-programma's houdt niet altijd het versnellen van de bewerking in. Vooral bij machines met complexe kinematica of een beperkt aantal assen is het ook belangrijk dat er naar de haalbaarheid van een bepaald programma wordt gekeken. Vaak komt er veel programmeerwerk bij kijken, of zijn bepaalde bewerkingen gewoon onuitvoerbaar. Dit is waar hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer in uitblinkt. Het analyseert het NC-programma tijdens de NC-codegeneratie en past deze automatisch aan de kinematische eigenschappen van de machine aan. De optimale standen worden automatisch bepaald, er worden optimale schakelbewegingen tussen losse verrichtingen aangemaakt, en er wordt rekening gehouden met eventuele spelingsbewegingen die nodig zijn voor machines met een beperkte functionaliteit. Het resultaat is een betrouwbare NC-code die ook tijd bespaart dankzij de bewegingsoptimalisatie.

Hoe u kunt profiteren van hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer

 • Vereenvoudigde programmering
 • Automatische oplossingskeuzes
 • Automatisch gegenereerde verbindingsbewegingen
 • Overstappen naar andere oplossingen bij asbeperkingen
 • Optimale beweging bij risico op botsingen
 • Automatisch gegenereerde spelingsbewegingen
 • Terugdringen van niet-productieve bewerkingstijd

Gebruikt u een speciale oplossing voor toevoeroptimalisatie?

Bij bedrijven waarbij elke seconde telt, vertrouwt men vaak op de latere optimalisatie van de NC-code. Een speciale softwareoplossing analyseert de verwachte freesomstandigheden en past daarop de toevoer en snelheid aan. hyperMILL® kan deze speciale functies via één enkele knop op de interface zelf uitvoeren, rekening houdende met alle gegevens.

Hoe worden uw NC-programma's ingesteld op de machines?

Simpelweg door de gegevens over te zetten? Nou, dat is zo gemakkelijk nog niet. Bedrijven moeten voldoen aan meerdere vereisten: de gegevensoverdracht moet betrouwbaar, controleerbaar en traceerbaar zijn, en er moeten maatregelen worden getroffen tegen verwarring.

Er zijn allerlei manieren om een machine uit te rusten met een NC-programma. Welke methode u verkiest, hangt grotendeels af van de behoeften van uw bedrijf. Een USB-stick of netwerkverbinding is de gemakkelijkste manier om gegevens over te dragen. Op deze wijze staat het NC-programma direct klaar in het machinebeheer en kan het zo uitgevoerd worden.

Maar wat als het aantal programmeerstations, machines en componenten dat geproduceerd moet worden, sterk toeneemt? Dat kan al snel tot verwarring leiden. Zaken worden door elkaar gehaald, waardoor veilig gegevensbeheer steeds moeilijker wordt. Daarom loont het om eens goed te kijken naar wat doorgaans geacht wordt gemakkelijk te zijn: gegevensoverdracht naar de machine.

Zet dit proces eenvoudig op volgens uw eigen behoeften – hyperMILL® biedt hiervoor een betrouwbare netwerkoplossing.

Kenmerken van gegevensoverdracht

 • hyperMILL® CONNECTED Machining: oplossing voor tweerichtingscommunicatie
 • Procesintegratie met het Manufacturing Execution System van Hummingbird
 • Uniforme gegevensoverdracht naar alle soorten controllers; geen DNC-programma's van derden nodig
 • Opzetten van betrouwbare en veilige processen

Gegevensoverdracht, -monitoring en besturing van de machine, rechtstreeks vanuit hyperMILL®.

hyperMILL® VIRTUAL Machining biedt in samenwerking met hyperMILL® CONNECTED Machining een tweerichtingsverbinding tussen het CAM-systeem en de machine. Naast de NC-programmaoverdracht biedt hyperMILL® u ook andere innovatieve functies. De gereedschaps- en herkomstgegevens, alsook de parameterinstellingen van de machines, kunnen worden uitgelezen en vergeleken met de vereisten van de NC-code.
Bovendien kan er informatie worden overgedragen van het CAM-systeem naar de machine. Zo wordt de gereedschapsinformatie rechtstreeks overgedragen van hyperMILL® naar de controller. Tegelijkertijd kan de simulatie in real time gesynchroniseerd worden met de daadwerkelijke machinebewegingen. De machine kan ook via de pc worden aangestuurd.

Zodoende kunt u een doorlopend en veilig proces opzetten, van de CAM-programmering tot aan de machinebediening. Vooral programmeurs die zich veel bezig houden met het machinegebruik profiteren volop vanhyperMILL® VIRTUAL Machining.

Hoe u kunt profiteren van hyperMILL® CONNECTED Machining

 • Toegang tot en overdracht van NC-programma's rechtstreeks aan het besturingssysteem
 • Overdracht van gereedschapsgegevens aan de controller
 • Uitlezen van relevante procesparameters van de machine (gereedschaps- en herkomstinformatie)
 • Realtimesynchronisatie van de simulatie en de daadwerkelijke machinebewegingen
 • Besturing op afstand van de machine

Beheer en bedien uw NC-programma's gemakkelijk en transparant met Hummingbird MES

Moeten bij uw bedrijf de processen zo worden ingesteld dat u op elk moment de inzet van uw NC-programma's kunt natrekken? Het Manufacturing Execution System (MES) van Hummingbird voldoet aan deze en vele andere vereisten. Zodra de NC-programmering is afgerond, neemt het Manufacturing Management System het werk over.
Alle benodigde informatie wordt automatisch overgedragen van hyperMILL® naar Hummingbird MES, dat alle resterende processen voor zijn rekening neemt. Alle stappen zijn traceerbaar, worden bijgehouden en volgen een vooraf ingestelde opzet. Zo kunt u uw productieprocessen perfect inplannen en beheren, waardoor niets aan het toeval wordt overgelaten!

De voordelen van het gebruik van Hummingbird MES

 • Controle over de simulatiecheck
 • Controle over postprocessing (uitvoer meerdere machines)
 • Overdracht van NC-programma naar controller
 • Inzicht in CAM-gegevens die relevant zijn voor het proces
 • Gegevensbeheer: NC-programma's, CAM-projecten en productie-informatie
 • Registratie van de afzonderlijke stappen in het proces

Neemt de uitlijning van componenten veel tijd in beslag?

Met hyperMILL® BEST FIT kunt u de componentuitlijning in het CAM-systeem uitvoeren. Dat bespaart tijd en voorkomt kostbare fouten. Een slimme én betrouwbare oplossing.

Iedere fabrikant heeft te maken met componentuitlijning. De complexiteit en benodigde tijd verschilt per component. Vooral bij gegoten, geprefabriceerde of additief gedrukte componenten komt er veel werk kijken bij het uitlijnen. hyperMILL® BEST FIT biedt intelligente componentuitlijning met één druk op de knop, voor een efficiënte en veilige uitlijning. Pas de virtuele wereld (programmering) aan de echte wereld (opspanning) aan, en niet andersom!
De voordelen spreken voor zich: een flinke tijdbesparing, veilige bewerking en reproduceerbare resultaten. Waarom zou u dus niet hyperMILL® BEST FIT het werk voor u laten doen?

Hoe u kunt profiteren van hyperMILL® BEST FIT

 • Toegang tot een efficiënte oplossing met hyperMILL®-integratie
 • Simulatie en botsingcontrole van de werkelijke positie van de component in de virtuele machine.
 • Veilige bewerking van alle componentgebieden
 • Reproduceerbare resultaten

Heeft u uw gegevens onder controle?

Fouten maken is menselijk, maar verkeerde ontwerpgegevens veroorzaken meer dan een beetje hoofdpijn. Veilig gegevensbeheer voorkomt fouten en versnelt uw productieprocessen.

Naarmate een bedrijf groeit en steeds meer processen in kaart moet brengen, neemt ook de behoefte aan een goede oplossing voor gegevensbeheer toe. De CAM-programmering begint met het verstrekken van toegang tot de ontwerpgegevens van de te produceren component. Tijdens het programmeren worden ook andere gegevens aangemaakt, zoals CAM-projectgegevens en NC-programma's. Deze moeten ook worden geïntegreerd. Afhankelijk van uw behoeften kan het zijn dat deze gegevens moeten worden overgedragen aan een centraal systeem, of dat ze op een locatie naar wens moeten worden opgeslagen. Als er tijdens de CAM-programmering wijzigingen worden aangebracht in de ontwerpgegevens, leidt dit onvermijdelijk tot chaotische taferelen. Koppel hyperMILL® aan geschikte oplossingen voor gegevensbeheer om alle processen onder controle te houden.

Hoe u kunt profiteren van hyperMILL®

 • Interfaces to PLM systems
 • Interface in SAP FCTR
 • Integratie met het Manufacturing Execution System (MES)

Krijg rechtstreeks toegang tot uw PLM-systeem via hyperMILL®! Dankzij de hyperMILL® PLM Connector kan hyperMILL® worden opgenomen in end-to-end-processen en -workflows.

Naast de integratie van alle informatie over de levenscyclus van producten, zijn ook het procesbeheer en het in kaart brengen van organisatiestructuren belangrijke aspecten van het beheersysteem voor de levenscyclus van producten (PLM-systeem). Neem hyperMILL® dus op in uw IT-omgeving voor PLM en profiteer van de interactie tussen CAD/CAM-PLM tijdens de gehele productlevenscyclus! Papieren tekeningen behoren tot het verleden, want uw CAD/CAM-afdeling vraagt de benodigde gegevens rechtstreeks op vanuit uw PLM-systeem in een controleerbaar formaat.

De hyperMILL® PLM Connector zal de werkwijze binnen uw bedrijf grondig veranderen. Werkstappen hoeven niet langer strikt lineair te zijn en de traditionele volgorde (ontwerp - programma - productie) aan te houden. In plaats daarvan krijgen programmeurs automatisch een melding wanneer ontwerpgegevens van een nieuwe revisiestatus worden voorzien, waardoor tijdens het programmeren ontwerpveranderingen kunnen worden doorgevoerd. Zo kunt u sneller en flexibeler produceren, met minder fouten.

De hyperMILL® PLM Connector is verkrijgbaar voor de volgende PLM-systemen:

 • PTC Windchill
 • Siemens Teamcenter

Hoe u kunt profiteren van gegevensbeheer met een PLM-oplossing en hyperMILL®

 • Digitaal gegevensbeheer
 • CAD/CAM-procesketen zonder tekeningen
 • Controleerbare gegevenstoegang binnen hyperMILL®
 • Centraal beheer van hyperMILL®-projectgegevens, zelfs bij meerdere locaties
 • Hoge mate van procesautomatisering voor veel afdelingen tegelijk
 • Flexibele CAD/CAM-workflow dankzij de realtime-informatie van het PLM-systeem

Hummingbird MES: Stel uw gegevensbeheer naar eigen wens in!

Het Manufacturing Execution System (MES) van Hummingbird biedt bedrijven de hulpmiddelen die ze nodig hebben om een gecentraliseerde en passende oplossing voor gegevensbeheer op te zetten. Vanwege het modulaire ontwerp van het Hummingbird MES kan het ook als een op zichzelf staande oplossing voor gegevensbeheer worden gebruikt. Net als bij een PLM-oplossing profiteert u van de hyperMILL®-integratie met Hummingbird, waardoor u niet langer tijd verspilt met het zoeken naar gegevens en opslag.
Start met één klik hyperMILL® of onze viewertoepassingen rechtstreeks op vanuit het Hummingbird-systeem en ga meteen aan het werk. Zodra de programmering in hyperMILL® is afgerond, worden alle CAM-projectgegevens weer teruggegeven aan het MES. Zo kunt u naast uw voltooide CAM-projecten ook uw NC-programma's beheren.

Hoe u kunt profiteren van gegevensbeheer met Hummingbird MES en hyperMILL®

 • Afzonderlijke processen
 • Centrale opslag van alle CAD- en CAM-gegevens
 • Start hyperMILL® en de bijbehorende viewertoepassingen rechtstreeks op vanuit het Hummingbird-systeem
 • Het beheer wordt geregistreerd en is traceerbaar

Informatie op de juiste plek en op het juiste moment, gebaseerd op één centrale database

De mogelijkheid om gegevens te delen tussen afdelingen is een succesfactor die niet onderschat mag worden. Elke afdeling raadpleegt en verwerkt de CAD- en CAM-gegevens weer anders.

Profiteer van de viewertoepassingen van OPEN MIND en optimaliseer de informatiestromen binnen uw bedrijf door alle afdelingen toegang te verlenen tot één geharmoniseerde datapool.
Het voordeel: Andere tussenformaten worden overbodig en alle afdelingen werken altijd op basis van de meest recente informatie.
De vereisten verschillen afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Zo gebruiken teams die verantwoordelijk zijn voor werkvoorbereiding, het opmaken van offertes en andere leidinggevenden de hyperCAD®-S Viewer om CAD-gegevens in te zien.
De hyperMILL® SHOP Viewer daarentegen is bedoeld voor bedrijven die zelf een programmeerafdeling hebben en de algehele informatiestroom naar de machines willen verbeteren. Dit stelt uw machineoperators in staat om CAM-gegevens te openen en te simuleren, maar ook om alle relevante informatie over het proces te bekijken.

Hoe u kunt profiteren van de viewertoepassingen

 • Verbeterde informatiestroom en communicatie binnen het bedrijf
 • Eenvoudige informatievoorziening aan verschillende afdelingen
 • Geharmoniseerde datapool als basis voor al het werk, zonder dat er tussenformaten aan te pas komen
 • Geen overbodig gebruik van hele CAD-systemen voor simpele taken
 • Digitalisatie binnen het bedrijf; papierloze productie
 • Gemakkelijke integratie met andere softwareproducten, zoals met het Manufacturing Execution System (MES)

hyperCAD®-S Viewer

Krachtige oplossing voor het snel en gemakkelijk inzien van CAD-gegevens, met uitgebreide analyse- en meetfuncties

 • Uitgebreide CAD-interfaces, met ondersteuning voor native formats
 • Weergave van elektrodegegevens
 • Weergave van product- en fabricage-informatie (PMI)
 • Analysefuncties voor ondersnijdingen, krommingen en kwaliteit
 • Meetfuncties en afmetingen
 • Printopties
 • Realtime-informatie, want de oorspronkelijke gegevens worden als alleen-lezen geopend (geen mogelijkheid om op te slaan)
 • Meldingen in geval van wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens

hyperMILL® SHOP Viewer

Dé oplossing voor machineoperators: Overzicht van alle CAM-gegevens en volledige simulatie

 • Simulatie van NC-codes
 • Compleet overzicht van alle CAM-gegevens (freesparameters en technologiegegevens)
 • Toegang tot alle informatie uit het CAD-model
 • Eenvoudige constructiehulpmiddelen, bijvoorbeeld om elementen te meten
 • Communicatie middels de mark-upfunctie tussen hyperMILL® SHOP Viewer en hyperMILL® programmer
 • Alle informatie wordt gedigitaliseerd, voor een papierloos productieproces
 • Realtime-informatie, want de oorspronkelijke gegevens worden als alleen-lezen geopend (geen mogelijkheid om op te slaan)
 • Meldingen in geval van wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens

De viewertoepassingen kunnen worden geïntegreerd in Hummingbird MES en rechtstreeks vanuit daar worden opgestart. Door te klikken op een bijbehorende handeling wordt de viewer opgestart met de ordergegevens. Dankzij deze integratie hoeven gebruikers niet handmatig de viewer en de respectievelijke gegevens op te vragen.

Hoe vindt u de juiste gereedschaps- en technologiegegevens?

Gebruik uw tijd productief en voorkom dat u onnodig moet zoeken naar het juiste gereedschap of geschikte technologiegegevens. Met efficiënt en veilig beheer beperkt u de tijdsinvestering tot een minimum en verhoogt u de productiviteit.

Gereedschapsbeheer kent een hoge prioriteit in hyperMILL®. Niet alleen omdat het zelf zoekt naar gereedschap en snijwaarden, maar ook omdat het helpt om deze informatie efficiënt te gebruiken tijdens NC-programmering. De gereedschapsbibliotheek kan afzonderlijk worden aangemaakt en biedt ondersteuning voor een breed aanbod aan definities. Zo kan er een grote verscheidenheid aan materialen worden opgegeven voor een gereedschap en aan de toegewezen manieren waarop technologie wordt gebruikt.
Tijdens programmering worden de technologiegegevens vervolgens automatisch opgevraagd op basis van het beoogd gebruik, waardoor de CAM-programmeur zich geen zorgen meer hoeft te maken over snelheden, invoer, aanzetten, insteekhoeken of koelvloeistofgebruik. Sla deze productiekennis op om alle programmeurs er toegang toe te verlenen!

Hoe uw gereedschapsbeheer profiteert van hyperMILL®

 • Individueel beheer van gereedschaps- en technologiegegevens
 • Tijdwinst bij programmering en gereedschapsselectie
 • Digitaal in kaart brengen van het gereedschap als 3D-model
 • Definities voor frees-, boor- en draaigereedschap: soort gereedschap, houders, verlenging, inzetstukken en inzetstukhouders
 • Sla productie- en technologiekennis op en maak dit toegankelijk binnen het bedrijf
 • Voorkom fouten door onjuiste informatie
 • Uitgebreide interfaces en integratie met externe aanbieders

Teamwork is de sleutel tot succes: importeer naadloos de gereedschapsgegevens van uw fabrikant!

Naast de gereedschapsgeometrie leveren gereedschapsfabrikanten ook uitgebreide technologiegegevens aan. Dankzij onze nauwe samenwerking met diverse fabrikanten kunt u gemakkelijk de gereedschapsgeometrie en technologiegegevens importeren in de hyperMILL®-gereedschapsbibliotheek. Op deze manier kunt u snel en eenvoudig een uitgebreide database aanmaken met alle relevante informatie, in lijn met de aanbevelingen van de fabrikant.
Veel gereedschapsfabrikanten bieden de optie aan om gereedschapsgegevens via hun website te downloaden. Importeer 3D-gereedschaps- en technologiegegevens met één klik in de hyperMILL®-gereedschapsbibliotheek.

Onze gereedschapspartners:

Vertrouwt u op centraal gereedschapsbeheer? Dankzij onze uitgebreide integratie kunt u uw beheersysteem rechtstreeks opvragen vanuit hyperMILL®.

Organisaties die voor het gereedschapsbeheer afhankelijk zijn van overkoepelende processen, vertrouwen vaak op een gereedschapsbeheersysteem voor het hele bedrijf. Verschillende afdelingen werken zo nauw samen in een netwerk en brengen alle informatie samen in één enkel systeem. Immers, gereedschapsgegevens zijn op verschillende plekken binnen het bedrijf nodig. Bovendien kunt u met een dergelijk systeem ook commerciële, planmatige of administratieve processen beheren.

hyperMILL® biedt twee verschillende manieren om uw gereedschapsbeheersysteem te gebruiken. Programmeurs kunnen rechtstreeks in het beheersysteem gereedschap uitkiezen met alle noodzakelijke technologiegegevens en hier meteen mee aan de slag gaan. Het gereedschap kan ook worden geëxporteerd uit het beheersysteem en geïmporteerd in de hyperMILL®-gereedschapsbibliotheek en vervolgens op de gebruikelijke wijze worden ingezet. Vertrouw op onze integratie en ga aan de slag met de volgende beheersystemen.

Onze partners voor gereedschapsbeheer:

Hoeveel moeite kost het u om 3D-gereedschapsgegevens in uw gereedschapsbibliotheek te importeren?

Vooral draaigereedschappen kunnen zeer complex zijn. Het tot in detail in kaart brengen hiervan is dan ook essentieel. De hyperMILL® TOOL Builder helpt u bij het aanmaken van gereedschap en verlicht het werk aanzienlijk. Importeer eenvoudigweg de 3D-gegevens van uw gereedschap en zet het in een paar korte stappen in elkaar. Na voltooiing worden de houders of gereedschappen rechtstreeks opgeslagen in de hyperMILL®-gereedschapsbibliotheek, waar ze kunnen worden verstrekt met aanvullende technologiegegevens.

Hoe u kunt profiteren van de hyperMILL® TOOL Builder

 • Intuïtieve bediening
 • Met een paar klikken 3D-gereedschap aanmaken
 • Eenvoudige en duidelijke configuratie van de gereedschapscomponenten

Digitalisering, netwerkinteractie, automatisering

Door verschillende systemen binnen een productiebedrijf te digitaliseren en te koppelen aan een netwerk kunnen processen verregaand worden geautomatiseerd. Het belangrijkste daarbij is dat alle systemen goed op elkaar zijn ingesteld.

Wanneer u automatisering overweegt, moet u ook verder durven denken dan NC-programmering. Voor moderne en geïntegreerde productie moeten ook de processtappen tussen de verschillende systemen van het bedrijf worden meegenomen. Uw CAM-systeem moet dan ook perfect geïntegreerd zijn in de hele IT-omgeving. Dit is precies waarin hyperMILL® uitblinkt: perfecte integratie met alle aspecten van de productie dankzij een breed aanbod aan interfaces en integraties. Bovendien biedt hyperMILL® uitgebreide opties voor automatisering en het versnellen van de NC-programmering.
Wat staat de automatisering van uw productieprocessen nog in de weg? Neem contact met ons op!

Hoe u kunt profiteren van hyperMILL® in uw IT-omgeving

 • Perfecte integratie
 • Wereldwijde automatisering van geprogrammeerde processen
 • Controle over hyperMILL®-processen
 • Geautomatiseerde NC-programmering

Automatiseer uw NC-programmering en versnel uw processen!

De automatiseringstechnologie van hyperMILL® helpt u tijd te besparen en processen te standaardiseren. Naast dat er minder tijd hoeft te worden besteed aan programmeren, helpt deze technologie ook fouten te voorkomen. CAM-programmeurs beschikken zo over diverse, nauw op elkaar aansluitende technologieën voor automatisering van individuele of complexe processen. Hierdoor wordt het eenvoudig om productienormen te definiëren en na te leven.

Strategieën die tot goede resultaten leiden, kunnen zo worden omgezet in best practices. Waardevolle programmeerkennis wordt behouden, zodat ook minder ervaren medewerkers optimale resultaten kunnen boeken met de CAM-programmering.

Attributen- en macrotechnologie is een belangrijk hulpmiddel voor geslaagde automatisering

Dankzij de attributen- en macrotechnologie van hyperMILL® kunnen geometrische gegevens uit het CAD-model automatisch worden gebruikt voor de CAM-programmering. De vereiste productiekennis voor het verwerken van de herkende features wordt opgeslagen in macro's en kan automatisch worden opgeroepen wanneer dat nodig is. Alle benodigde technologiegegevens zijn automatisch voorhanden in de gereedschapsbibliotheek.

Veel bedrijven in alle delen van de wereld vertrouwen tegenwoordig op automatiseringsoplossingen van hyperMILL® en hebben zo de programmeertijden tot 90 procent weten te verkorten. Wanneer maakt u ook die stap?

Hoe u kunt profiteren van de automatiseringstechnologie van hyperMILL®

 • Automatisering van afzonderlijke stappen of hele processequenties
 • Uitgebreide CAD/CAM-procesautomatisering
 • Robuuste attributen- en macrotechnologie voor frezen en draaien
 • Advies en implementatie door de automatiseringsspecialisten van OPEN MIND.

Download onze e-paper

CAM-systeem voor een verbonden wereld

Wat is de rol van het CAM-systeem in de verbonden wereld van morgen?

Registreer en download alvast!

Krijg voordelen van hyperMILL®

Wij kunnen u helpen om de verschillende productieprocessen in kaart te brengen die zouden profiteren van aansluiting op hyperMILL®.

We zetten dan samen een digitale productieomgeving op die volledig aansluit op uw individuele wensen.

Neem contact met ons op!

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl