OPEN MIND

Voor productie: hyperMILL® SHOP Viewer

Bekijk en simuleer CAM- en CAD-gegevens snel en eenvoudig met de hyperMILL® SHOP Viewer van OPEN MIND

Om productieprocessen eenvoudiger en veiliger te maken, zouden de professionals die met een machine werken, over veel meer informatie moeten kunnen beschikken. Alleen op die manier kunnen machineoperators hun uitgebreide productie-expertise toepassen om eventuele problemen bij voorbaat uit te sluiten.

Gegevens bekijken die relevant zijn voor productie op de machine

Om de voltooide CAM-gegevens sneller toegankelijk te maken voor medewerkers in de productieomgeving, heeft OPEN MIND de hyperMILL® SHOP Viewer ontwikkeld. Gegevens die relevant zijn voor de productie, worden direct naast de machine gevisualiseerd en gesimuleerd. Elke productiehandeling kan voorafgaand aan de inloop in detail worden gecontroleerd op de monitor. Dit leidt tevens tot een verhoogde procesbetrouwbaarheid, omdat de virtuele procesanalyse met  hyperMILL® SHOP Viewer ervaren machineoperators in staat stelt om mogelijke fouten te herkennen voordat de productie wordt gestart.

Een bijzonder handige functie is het SHOP Viewer-bestand, dat optioneel configuratiegegevens kan bevatten over het machinemodel, de postprocessor, POF-bestanden en nog veel meer. Dit zorgt ervoor dat projectgegevens gemakkelijk kunnen worden geopend op alle werkstations die zijn uitgerust met hyperMILL® SHOP Viewer, zonder dat hiervoor speciale voorzieningen nodig zijn.

De hyperMILL® SHOP Viewer werkt echter niet alleen met gegevens van de hyperMILL® CAM-software. Ook CAD-gegevens kunnen even eenvoudig en snel worden bekeken. Daarom is hyperMILL® SHOP Viewer de ideale visualisatieoplossing voor CAD- en CAM-gegevens tijdens de productie.

Kenmerken van hyperMILL® SHOP Viewer

Productieprocessen simuleren

De simulaties van de gereedschapsbaan, materiaalafname en de interne machinesimulatie maken de taak van de machineoperator merkbaar eenvoudiger. Dankzij deze simulaties krijgt de machineoperator snel en eenvoudig inzicht in de NC-programma's. De productieprocessen met de bijbehorende opspanningen kunnen, uitgaande van het ruwmateriaalmodel, veilig worden gesimuleerd.

Details controleren

Weergave van alle elementen en parameters (geometrie, features en gereedschapsbanen) zoals in de hyperMILL® CAM-software: met een paar klikken kan de operator de gereedschapsbanen op de machine meten en controleren.

Betere communicatie

Gedetailleerde informatie over hyperMILL®-jobs is onmiddellijk en continu beschikbaar voor alle betrokken partijen in het productieproces.

Wilt u CAD-gegevens gewoon even snel kunnen bekijken?

Lees dan meer over hyperMILL® CAD Viewer.

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl