OPEN MIND

hyperMILL als innovatieve en complete CAD/CAM-oplossing

OPEN MIND biedt al sinds jaar en dag een innovatieve CAD/CAM-oplossing met CAD-functionaliteiten die naadloos zijn gekoppeld aan de CAM-programmering. Dit leidt tot een enorme tijdsbesparing bij de voorbereiding van het werkstuk, waaruit al blijkt dat CAM zonder CAD vandaag de dag niet meer mogelijk is.

Vanaf versie 2024 combineert hyperMILL CAD en CAM onder één naam (in plaats van hyperCAD-S) en bestendigt daarmee het begrip 'CAD voor CAM' voor de toekomst. De bekende CAD-functionaliteiten blijven zoals voorheen, alleen de namen ervan veranderen.

De nieuwe onderverdeling in onderwerpen over CAD, CAM en technologie biedt u een nog beter overzicht van onze productdiversiteit.

Brochure

 –
Versie 2024

CAD/CAM-software hyperMILL

/fileadmin/user_upload/pdf/cam/whats-new/2024/bro-whats-new-2024-nl.pdf

CAD


Import Model Based Definition

Het importeren van PMI- en MBD-gegevens wordt door hyperMILL ondersteund in verschillende formaten, zoals STEP, CATIA V5, SOLIDWORKS, Creo en Siemens. Model Based Definition (MBD) wordt toegewezen aan oppervlakken, terwijl PMI-symbolen worden toegewezen aan afmetingen, toleranties en oppervlakteafwerking. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd met behulp van het AUTOMATION Center om snellere bewerkingen mogelijk te maken.

Het voordeel: Efficiënte aanpak om de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen.

Vlakken uit rasters genereren

hyperMILL biedt nu de mogelijkheid om uit een groot aantal rastercurven zowel open als gesloten oppervlakken te genereren. Ook niet-kruisende curven worden binnen een tolerantie in aanmerking genomen, waardoor moeiteloos oppervlakken kunnen worden gegenereerd, zelfs in de meest complexe zones.

Het voordeel: Eenvoudig oppervlakken creëren voor freesbewerkingen of 3D-modelleren.

Driedimensionale elektrodebanen aanmaken

Voor sommige erodeerprocessen is tweedimensionale bewerking niet langer voldoende. Met hyperMILL Electrode kunt u nu bewerkingstrajecten genereren langs een 3D-curve met simultane rotatie van de C-as. Terugtrekbewegingen worden automatisch aangemaakt in de tegenovergestelde richting om een efficiënt bewerkingsproces te garanderen.

Het voordeel: Eenvoudig erodeerproces voor complexe elektroden.

Elektrode genereren bij open oppervlakken

Door afwijkingen in vlakken en tolerantiewaarden is het genereren van elektroden vaak erg tijdrovend. hyperMILL Electrode maakt dit proces eenvoudiger doordat elektroden nu ook bij open of overlappende vlakken kunnen worden gegenereerd.

Het voordeel: Verhoogde gebruiksvriendelijkheid.

CAM


Geoptimaliseerd diepgatboren

We hebben het diepgatboorproces herzien en een nieuwe strategie ontwikkeld. Een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface maakt het programmeren eenvoudiger doordat alle relevante parameters voor het proces nu overzichtelijk worden weergegeven op het nieuwe procestabblad. Deze nieuwe strategie biedt alle functies die nodig zijn voor betrouwbaar diepgatboren. De koeling en verblijftijd kunnen nu voor elke stap of fase van het diepgatboorproces worden gedefinieerd. Nieuwe functies maken ook de integratie van spaanbreuk in het boorproces mogelijk. 

Dankzij de verschillende parameters kan het boorproces perfect worden aangepast aan uw bewerking, wat de procesbetrouwbaarheid verhoogt. Optioneel kan de programmering onafhankelijk van een ruwmateriaal worden uitgevoerd, wat vooral voordelig is bij zeer uitgebreide modelgegevens. Parallel aan deze nieuwe strategie hebben we een nieuw gereedschapstype geïntroduceerd: de kanon-diepgatboor. De simulatie omvat een nauwkeurige botsingscontrole en een gedetailleerde visualisatie van de ruwmateriaalafname.

Het voordeel: Verbeterde programmering van diepgatboortaken en procesveilige bewerking.

3D automatische restmateriaalbewerking

Een nieuw algoritme voor restmateriaaldetectie zorgt voor volledige detectie van alle restmateriaalgebieden. Naast deze detectie hebben we ook de algoritmen voor baanberekening geoptimaliseerd. Gereedschapsbanen worden nu optimaal opgedeeld om efficiëntere bewerking mogelijk te maken. Ook de detectie van kruisgebieden waarin banen met elkaar botsen is verbeterd. Dankzij een nieuwe lay-out van de gereedschapsbanen wordt het restmateriaal in deze zones perfect bewerkt.

Het voordeel: Verbeterde bewerking van restmateriaalgebieden.

3D snijkant bewerken

Deze strategie biedt zowel nieuwe functies als een groot aantal verbeteringen. Dit omvat geoptimaliseerde botsingsvermijding, die actief is tijdens bewerkingen op basis van referentiejobs. Hierbij wordt de bewerking zo botsingsveilig uitgevoerd als de opspanlengte van het gereedschap toelaat. De optie 'Vloeiende overlapping' biedt de mogelijkheid om de in- en uitloopbewegingen vloeiend te laten verlopen, waardoor zichtbare in- en uitloopmarkeringen zo goed als volledig worden voorkomen. Bij de bewerkingsmethode 'Stekend' kan nu een zigzagbewerking worden geselecteerd en kan bovendien een  freesradiuscompensatie worden gebruikt. Ook voor deze strategie hebben we de gebruikersinterface herzien en alle belangrijke functies gerangschikt in een nieuw strategietabblad.

Het voordeel: Uitgebreidere bewerkingsopties, gebruiksvriendelijker programmeren.

5-assige restmateriaalbewerking

Deze strategie hebben we vanaf de basis herzien en verbeterd. Een nieuw algoritme voor restmateriaaldetectie zorgt voor uitgebreide detectie van alle restmateriaalgebieden. Naast de nieuwe detectie van restmateriaal hebben we ook de functies voor geïndexeerde positionering en baanberekening bijgewerkt. Dit komt tot uiting in een snellere berekeningstijd en een betere positionering voor de automatische 5-assige modus 'Indexeren'. De combinatie van geoptimaliseerde detectie van kruisgebieden waarin banen elkaar raken met een nieuwe lay-out van de gereedschapsbanen zorgt voor een perfecte bewerking van het restmateriaal.

Het voordeel:  Verbeterde bewerking van restmateriaalgebieden, vereenvoudigde 5-assige programmering.

Meetpunten teruglezen

Om de kwaliteit van de componenten te garanderen en vast te leggen, is het nu mogelijk om meetpunten in hyperMILL terug te lezen. Welke meetpunten binnen of buiten de tolerantie vallen, is in één oogopslag te zien bij het 3D-model en in het paneel 'Meten'. Hierdoor kunt onnauwkeurigheden, gereedschapsslijtage of afwijkingen/de trend na het frezen analyseren en tegelijkertijd compenseren met behulp van CAD en CAM. Dit bespaart tijd, biedt zekerheid en verhoogt de kwaliteit. Deze nieuwe functie is ook direct op de bewerkingsmachine beschikbaar met de hyperMILL SHOP Viewer. Daarnaast kan het teruglezen van de punten in combinatie met hyperMILL BEST FIT worden gebruikt om de resultaten van de nieuwe oriëntatie te visualiseren.

Het voordeel: Verbeterde kwaliteit en procescontrole.

hyperMILL VIRTUAL Machining postprocessor vereist. Beschikbare controllers op aanvraag.


Turret ondersteuning voor draaimachines

Met hyperMILL 2024 hebben we een grote stap gezet en onze draaifunctionaliteiten verder ontwikkeld. Dankzij de implementatie van de turret technologie* kunt u nu draaibanken met een turret en een hoofdspindel programmeren. Met behulp van hyperMILL VIRTUAL Machining worden de machine en alle gereedschappen gedetailleerd in kaart gebracht en voor de simulatie van de NC-code gebruikt. Het configureren van de turret met turrethouders en gereedschappen kan eenvoudig worden uitgevoerd in de bewerkingsplanner van de virtuele machine.

*Beschikbaar voor machines met een turret en een hoofdspindel met Siemens controller. Verdere controllers zullen volgen.

Eenvoudig meerdere turret configuraties gebruiken

De gebruiker kan meerdere configuraties aanmaken en deze selecteren via de joblist. Hierbij moet één turret configuraties worden gedefinieerd als standaard. Het is echter ook mogelijk om meerdere configuraties te exporteren naar de globale werkruimte en deze opnieuw te gebruiken bij andere hyperMILL-projecten.

Alle gereedschappen in één oogopslag

In de hyperMILL-browser is de configuratiestatus van elk gereedschap direct zichtbaar. Twee nieuwe symbolen duiden aan of een gereedschap al dan niet op de turret is geconfigureerd.

 – ✓ Gereedschap is geconfigureerd op de turret<br />✗ Gereedschap is niet geconfigureerd op de turret

✓ Gereedschap is geconfigureerd op de turret
✗ Gereedschap is niet geconfigureerd op de turret

TECHNOLOGIE


Controle op gereedschapsbreuk

Het is nu mogelijk om een controle op gereedschapsbreuk te activeren voor gereedschappen in de gereedschapsbibliotheek. Deze informatie wordt verwerkt tijdens het genereren van de NC-code met de virtuele machine. Het gegenereerde NC-programma bevat de bijbehorende oproep van de besturingsmacro. De oproep voor de breukcontrole vindt plaats vóór een gereedschapswissel en aan het einde van het programma. De benodigde verplaatsingen voor de breukcontrole worden gesimuleerd en gecontroleerd op botsingen. Aanpassing van de virtuele machine is noodzakelijk om de breukcontrole te ondersteunen.

Het voordeel: Mogelijkheid tot controle op gereedschapsbreuk, verbeterde procesbetrouwbaarheid tijdens het bewerken.

Frezen met rotatieas

De Optimizer biedt nu de mogelijkheid om X- en Y-asverplaatsingen in één beweging om te zetten met de rotatieas in de tafel. Door de assen te wisselen kan bijvoorbeeld een XY-verplaatsing worden omgezet naar een simultane CX-verplaatsing. Hierdoor kunnen onder meer bewerkingen zonder vrije rotatie worden gegenereerd. Dit is vooral handig bij machines die niet over het midden van de tafel kunnen bewegen of tijdens het bewerken van componenten die veel ruimte innemen op de werkplek. De Optimizer kan het wisselen van de assen uitvoeren voor 3D- en 5-assige taken.

Het voordeel: Eenvoudig genereren van NC-programma's met wisseling van de assen en geoptimaliseerd gebruik van de werkruimte.

Programmeerondersteuning: CAM Plan

Met ingang van hyperMILL-versie 2024 introduceren we met CAM Plan een nieuwe generatie programmeerondersteuning. CAM Plan neemt verschillende taken van u over tijdens het programmeerproces. Met onze eerste release van CAM Plan hebben we ons gericht op het vereenvoudigen van dagelijkse taken en het elimineren van mogelijke foutbronnen tijdens het programmeren.

Eenvoudiger programmeren dankzij automatische processtappen

Met behulp van voorgedefinieerde bewerkingsstappen wordt u veilig door het proces geleid, terwijl de benodigde geometrieën en features voor de programmering automatisch worden gegenereerd. Een voorbeeld hiervan is het volledig automatisch genereren van afdekvlakken voor boorgaten. Bovendien wordt u na een analyse van de geometriegegevens gewaarschuwd voor mogelijke fouten, zoals dubbele surfaces of openingen in de modeloppervlakken.

Ondersteuning voor precisiebewerkingen

Een bijzondere Hoogtepunt is onze nieuwe, innovatieve analysefunctie waarmee de topologie van de component wordt geanalyseerd. Vervolgens wordt deze topologie-informatie gebruikt voor het berekenen van de gereedschapsbaan. Hierdoor kunnen in de volgende stap perfecte gereedschapsbanen worden gegenereerd met een geoptimaliseerde verdeling van de punten voor de freesbewerking van de component.

Gereedschapsbanen
hyperMILL berekent de optimale verdeling van de punten op basis van de topologie-informatie over de component.

Afdekvlakken
hyperMILL genereert automatisch afdekvlakken voor boorgaten, zelfs op complexe vlakoverschrijdende geometrieën.

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl