OPEN MIND

hyperMILL® PROBING

hyperMILL® PROBING is de optimale CAM-oplossing om meet- en tastbewerkingen rechtstreeks op de werktuigmachine te programmeren. Hierdoor worden de doorlooptijden korter, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de componenten wordt gewaarborgd.

Een goed werkende interface tussen de CAM-programmeur en de machineoperator is essentieel voor een betrouwbaar productieproces. Er liggen echter nogal wat hindernissen op de loer, zoals opspanfouten, onnauwkeurigheden met betrekking tot het ruwmateriaal of bedieningsfouten op de machine. Handmatige ingrepen en de daaraan verbonden machinestilstand zijn vaak verborgen tijdverspillers die tot langere doorlooptijden leiden. Dankzij de procesgeïntegreerde metingen van hyperMILL® PROBING kunnen deze hindernissen op efficiënte wijze worden overwonnen.

Video's over meetcycli

Wilt u onze video's bekijken?

Schakel dan cookies in om deze content te bekijken.

Cookies inschakelen

Op een Heidenhain-besturing
Op een FANUC-besturing
Op een Heidenhain-besturing
Op een FANUC-besturing
 

Voordelen van meetstrategieën

 • Procesgeïntegreerde metingen verbeteren de efficiëntie
 • Kortere doorlooptijden
 • Versneld kwaliteitsborgingsproces
 • Minder schroot
 • Verhoogde betrouwbaarheid

Vóór het CNC-frezen – werkstuk instellen

De meetoplossing van OPEN MIND is ontworpen voor het volledige bewerkingsproces. Dit begint met het instellen van het werkstuk wanneer tastersystemen het nulpunt bepalen of ervoor zorgen dat het werkstuk optimaal is uitgelijnd.

Ruwmaterialen controleren
Wegens afwijkingen in de zaagsnede of onnauwkeurigheden in het giet- of laswerk is het vaak nodig om voorafgaand aan het bewerken de afmetingen van het ruwmateriaal te controleren.

Opspanning controleren
De positie van de opspanklauw kan worden gecontroleerd door middel van tasten om de opspanning te verifiëren.

uitlijning van werkstuk controleren | probing | cam-software –

Werkstuk instellen

Nulpuntdefinitie (rotatie): ruwmaterialen kunnen eenvoudig worden gemeten om exacte uitlijning op de machineas mogelijk te maken. Dit zorgt voor een optimale opspanning en vermindert de hoeveelheid schroot.
Nulpuntdefinitie (positie): het nulpunt van de component kan snel en betrouwbaar worden gedefinieerd en in de machinebesturing worden geladen.

nulpuntdefinitie | probing | cam-software –

Tijdens het CNC-frezen – meten en aanpassen

Het werkstuk is optimaal opgespannen en de afmetingen van het ruwmateriaal zijn gecontroleerd. Met name tijdens de NC-bewerking maken de procesinterne metingen het mogelijk om productiefouten vroegtijdig te detecteren en daarop te reageren, bijvoorbeeld als de maatnauwkeurigheid afwijkt na het voorbewerken of semi-nabewerken.

Actieve procesbeheersing

Onnauwkeurige metingen van het gereedschap of van de gereed­schaps­slijtage leiden vaak tot fouten en afwijkingen. Dankzij de actieve proces­besturing van hyperMILL® PROBING kunnen deze fouten worden vermeden. Nadat het voorbewerken of semi-nabewerken is voltooid, wordt eenvoudigweg een meting uitgevoerd, waarna het meetresultaat wordt overgebracht naar de besturing. Als er afwijkingen optreden, worden deze bij de volgende bewerkingen automatisch gecompenseerd. De uitvoering van het programma kan ook worden gestopt als de tolerantie wordt overschreden.

actieve procesbeheersing | probing | cam-software –

Na het CNC-frezen – kwaliteitsborging

Alvorens uit de machine te worden verwijderd, wordt de component geïnspecteerd aan de hand van de oorspronkelijke instellingen. Het voltooide, bewerkte werkstuk wordt op basis van de doel- en werkelijke afmetingen vergeleken met de CAD-geometrie. Dankzij de meettasters kunnen veel functies direct in de werktuigmachine betrouwbaar worden gemeten. Deze eerste goede kwaliteitsinschatting kan latere problemen op een coördinaten­meetmachine voorkomen. Bovendien wordt hierdoor voorkomen dat de component moet worden gereset op de machine omdat een correctie nodig is. Dit resulteert in kortere doorlooptijden, terwijl de kwaliteit gegarandeerd constant blijft.

Component meten

Kwaliteitsborging rechtstreeks op de werktuigmachine biedt een groot aantal voordelen. De meetresultaten worden automatisch beschikbaar gesteld in het besturingssysteem. Dit verhoogt de efficiëntie binnen het proces aanzienlijk, zodat de doorlooptijden korter worden. De logbestanden met de meetresultaten kunnen hierna worden uitgevoerd.

component meten | probing | cam-software –

3D-puntmeting

Een van de bijzonderheden is 3D-puntmeting, waarmee zelfs vrije-vorm oppervlakken kunnen worden gemeten. Het tasten kan geïndexeerd op 5-assige machines worden uitgevoerd.

3d-puntmeting | probing | cam-software –

Meetpunten teruglezen

Om de kwaliteit van de componenten te garanderen en vast te leggen, is het nu mogelijk om meetpunten in hyperMILL terug te lezen. Welke meetpunten binnen of buiten de tolerantie vallen, is in één oogopslag te zien bij het 3D-model en in het paneel 'Meten'. Hierdoor kunt onnauwkeurigheden, gereedschapsslijtage of afwijkingen/de trend na het frezen analyseren en tegelijkertijd compenseren met behulp van CAD en CAM. Dit bespaart tijd, biedt zekerheid en verhoogt de kwaliteit. Deze nieuwe functie is ook direct op de bewerkingsmachine beschikbaar met de hyperMILL SHOP Viewer. Daarnaast kan het teruglezen van de punten in combinatie met hyperMILL BEST FIT worden gebruikt om de resultaten van de nieuwe oriëntatie te visualiseren.

Het voordeel: Verbeterde kwaliteit en procescontrole.

hyperMILL VIRTUAL Machining postprocessor vereist. Beschikbare controllers op aanvraag.

Wilt u meer weten over het onderwerp 'probing'?

Wilt u weten welke besturingen worden ondersteund door de postprocessortechnologie van OPEN MIND?
Neem dan contact op met de OPEN MIND-verkoopafdeling.

Kenmerken van hyperMILL® PROBING

 • Alle meetstrategieën zijn volledig geïntegreerd in de NC-code, die wordt vertaald naar de taal van de tasterbesturing.
 • Bij alle strategieën kan de taster even eenvoudig worden geprogrammeerd als een standaardgereedschap.
 • Ondersteuning van 3-assige en 5-assige machines voor geïndexeerd tasten.
 • Alle verplaatsingen van de meettaster worden gecontroleerd op botsingen.
 • Informatieve procescontrole: meetgegevens over de afzonderlijke componentgeometrieën kunnen eenvoudig worden gegenereerd en zijn toegankelijk vanuit de besturing.

Meetstrategieën*

 • Werkstuk uitlijnen langs boringen
 • Werkstuk uitlijnen langs rand
 • Rechthoekig element meten
 • Cirkelvormig element meten
 • Sleuf/rib meten
 • Asafhankelijk meten
 • 3D-puntmeting

*Leveringsomvang is afhankelijk van het type besturing.

mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl