OPEN MIND

hyperMILL® AUTOMATION Center

Wilt u naast features en macro's nog meer automatiseren? hyperMILL® AUTOMATION Center - geautomatiseerde processen voor een breed spectrum aan componenten

Verdergaande CAM-automatisering is mogelijk met hyperMILL® AUTOMATION Center van OPEN MIND. Het AUTOMATION Center maakt het mogelijk om complexe processtromen in hyperMILL® te standaardiseren en te automatiseren.

De automatiseringsspecialisten van OPEN MIND gebruiken hyperMILL® AUTOMATION Center als ontwikkel­programma voor geavanceerde geautomatiseerde processen. Dit essentiële softwareprogramma is inmiddels ook beschikbaar voor de klanten van OPEN MIND, die nu de vruchten kunnen plukken van de talrijke functies.

 

CAM-automatiseringsoplossingen van OPEN MIND

Basic

Advanced

Advanced

Customer Solution

Customer Solution

Voordelen van automatisering

 • Gestandaardiseerde en reproduceerbare bewerkingsprocessen.
 • Productiekennis opslaan en beschikbaar stellen voor het hele team.
 • Kortere programmeertijden
 • Selectiefouten voorkomen, vooral bij het werken met complexe boorpatronen.
 • Gedefinieerde processen kunnen heel eenvoudig worden uitgevoerd.
 • Langs geautomatiseerde weg snel en betrouwbaar eenvoudige programmeertaken aanmaken.

hyperMILL® AUTOMATION Center Basic

De basisversie van hyperMILL® AUTOMATION Center biedt de mogelijkheid, om met behulp van de basisfuncties zelfstandig kleine automatiseringsprojecten voor prismatische componenten te implementeren. Hierdoor kunnen gebruikers een proces definiëren dat vervolgens volledig automatisch kan worden toegepast op een breed spectrum aan componenten. Dit type geautomatiseerde NC-programmering gaat veel verder dan alleen feature-herkenning en het toepassen van opgeslagen productieprocessen.

Bedrijven kunnen hiermee het verwerkingstraject eenvoudig standaardiseren. De gedefinieerde processen kunnen opnieuw worden gebruikt, zodat ook minder ervaren programmeurs deze kunnen uitvoeren. Componenten kunnen dan ook in de kortst mogelijke tijd worden geprogrammeerd, waarbij het risico van menselijke fouten tot een minimum beperkt blijft.

hypermill automation center basic – <em>hyper</em>MILL<sup>®</sup> AUTOMATION Center Basic

hyperMILL® AUTOMATION Center Basic

Functiebereik

 • Maken van bewerkingsplan, inclusief machinedefinitie.
 • Genereren van ruwmateriaal.
 • Beheren en selecteren van spanmiddelen, inclusief automatische opspanning van ruwmateriaal.
 • Herkenning van boorgaten en kamers.
 • Aanmaken van samengestelde banencreatie.
 • Toepassen van macro's, inclusief optimalisatie van bewerkingsplan en sorteren van job-ID's.
 • Berekenen van globaal veiligheidsvlak.
 • Berekenen van alle jobs.
 • Uitvoer van NC-programma, inclusief rapportage.
mobile-s mobile-m mobile-l tablet desktop-s desktop-m desktop-l desktop-xl